Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστoφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2011 προβλέπει δαπάνες ύψους €3.136.113 και έσοδα ύψους €452.000, τα οποία πηγάζουν κυρίως από αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Γάλακτος του οργανισμού και αναμένεται να ανέλθουν στις €451.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες του οργανισμού για το 2011 αφορούν κυρίως δαπάνες προσωπικού, ύψους €2.584.151, ενώ οι λειτουργικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

1. Λειτουργικές δαπάνες:

α. Κεντρικά γραφεία (€243.077) - Έξοδα κυρίως για τη συντήρηση γραφείων και εξοπλισμού, έξοδα συντήρησης για τη συμμετοχή του οργανισμού σε διεθνείς οργανισμούς, συνδρομές, έξοδα για επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια, καθώς επίσης για ηλεκτρισμό, τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη και δικηγορικά έξοδα.

β. Εργαστήριο Γάλακτος (€235.885) - Αγορά χημικών υλικών, απαραίτητων στις διαδικασίες ελέγχου του γάλακτος, κάλυψη δικαιωμάτων εργαστηρίων του εξωτερικού για τον έλεγχο της ακρίβειας και για την επιβεβαίωση των αναλύσεων του Εργαστηρίου Γάλακτος του οργανισμού, καθώς επίσης έξοδα ηλεκτρισμού και συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού και προγραμμάτων.

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες:

α. Κεντρικά γραφεία (€33.000) - Μηχανογραφημένα προγράμματα για την εφαρμογή των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, προγράμματα της Μονάδας Επιθεώρησης, της διοίκησης και του συστήματος ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων.

β. Εργαστήριο Γάλακτος (€40.000) - Μηχανογραφημένα προγράμματα και αντικατάσταση πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας κατέθεσε στην επιτροπή ότι οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού για το 2011 παρουσιάζονται μειωμένες κατά €158.000 περίπου, προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών για οικονομική περισυλλογή.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, οι κύριες αρμοδιότητες του οργανισμού συνίστανται στην εφαρμογή του μέτρου των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη διενέργεια ελέγχων στο νωπό γάλα για την ποιότητα, τη σύσταση και την υγιεινή του, καθώς και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Ο διευθυντής του οργανισμού δήλωσε περαιτέρω ότι η κρατική χορηγία του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2011, η οποία ανέρχεται σε €2.684.113, συνίσταται στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προϋπολογιζόμενων εσόδων και δαπανών του οργανισμού για το 2011. Συναφώς, ο ίδιος αρμόδιος κατέθεσε ότι η χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού για τα προηγούμενα οικονομικά έτη προερχόταν εξ ολοκλήρου από την κρατική χορηγία, η οποία ήταν ίση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού, ο δε οργανισμός επέστρεφε στο κράτος τα πραγματοποιηθέντα έσοδά του στο τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και νέο οργανόγραμμα υπηρεσιών, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, όπως και αναδιοργάνωση θέσεων, με βάση το νέο ρόλο του οργανισμού, η οποία έχει εγκριθεί τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από τον αρμόδιο υπουργό.

Όπως σχετικά έχει κατατεθεί, ο οργανισμός έχει ετοιμάσει σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις που προβλέπονται στο νέο οργανόγραμμα, τα οποία έχουν σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία και ακολούθως θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2011, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2011 Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων