Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Συντάξεις και Χορηγήματα στους Υπαλλήλους του Οργανισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ντίνος Χατζηνικόλας Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Συντάξεις και Χορηγήματα στους Υπαλλήλους του Οργανισμού) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους που αφορούν τα ωφελήματα των υπαλλήλων του εν λόγω οργανισμού να συνάδουν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του εν λόγω οργανισμού από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, με τους δεύτερους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την εν λόγω ημερομηνία.

2. Ο καθορισμός της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 30ης Ιουνίου 2012, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, στο εξηκοστό πρώτο έτος.

3. Ο καθορισμός της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ 1ης Ιουλίου 2012 και 31ης Δεκεμβρίου 2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, στο εξηκοστό δεύτερο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών και τους εκπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, με τους κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους του υπό αναφορά οργανισμού κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η τροποποίηση των πρώτων κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε να μη συγκρούονται οι πρόνοιες των δύο υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών αναφορικά με τις χρονικές περιόδους που ρυθμίζουν τη σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του εν λόγω οργανισμού.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκαν την προσθήκη ορισμένων προνοιών στο κείμενο των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών για τη βελτίωσή του, ώστε να προσαρμοστεί περαιτέρω στο πρότυπο που ισχύει ευρύτερα στη δημόσια υπηρεσία.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν ότι υιοθετούν πλήρως τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, με υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή, δήλωσε ότι διαφωνεί ως θέμα αρχής με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στους υπαλλήλους του εν λόγω οργανισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται ως θέμα αρχής την απόρριψη των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

18 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων