Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστoφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2011 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €3.455.877 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΚΥΠΕ προέρχονται κυρίως από τη δημόσια ενίσχυση, από τις συνδρομές για την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη χρήση των υπηρεσιών του ΚΥΠΕ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κύπρου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τα υπουργεία, ξένες πρεσβείες και άλλους οργανισμούς, καθώς και από το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα στις πρεσβείες, στα προξενεία και στα γραφεία τύπου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΚΥΠΕ αναμένεται να καλύψουν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€1.892.338).

2. Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€253.000).

3. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (€1.289.939).

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€20.000).

5. Δαπάνες από εμπορικές δαστηριότητες (€600).

Σημειώνεται ότι η δημόσια ενίσχυση, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για το ΚΥΠΕ, ανέρχεται για το 2011 στα €2.800.000, σε σχέση με €2.849.804 για το 2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά €49.804 λόγω της απόφασης για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών από το κράτος.

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ δήλωσε ότι στον προϋπολογισμό του ΚΥΠΕ για το 2011 περιλαμβάνεται πόσο ύψους €500.000 που αφορά την ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων και ποσό ύψους €360.000 που αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση του πρακτορείου. Ανέφερε επίσης ότι στο παρόν στάδιο έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το σχεδιασμό των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΥΠΕ και πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Φεβρουαρίου διαγωνισμός για την αγορά ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ειδήσεων.

Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό ικανοποιείται το αίτημα του ΚΥΠΕ για ανέλιξη σε προσωπική βάση τριών Βοηθών Συντακτών σε Συντάκτες. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2010, το αίτημα του ΚΥΠΕ κρίθηκε δικαιολογημένο και έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του πρακτορείου για το 2011. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν περιλήφθηκε στο κείμενο του προϋπολογισμού όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συναφώς σημειώνεται ότι το ειδικό αυτό θέμα εξετάστηκε εκ νέου από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή, ενέκρινε κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010 την αντικατάσταση της υφιστάμενης σημείωσης που συνοδεύει τις τρεις θέσεις Βοηθού Συντάκτη και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να καταθέσει σχετική τροποποίηση επί του εν λόγω προϋπολογισμού, η οποία να ενσωματωθεί στο υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, η εν λόγω τροποποίηση δε θα επηρεάσει την οικονομική πτυχή του προϋπολογισμού, συνεπώς δε θα επιφέρει καμία αύξηση στις δαπάνες του ΚΥΠΕ.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων στους αρμοδίους του ΚΥΠΕ την αναβάθμιση των υπηρεσιών του, χρησιμοποιώντας ήχο και εικόνα για την κάλυψη γεγονότων. Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ενημέρωσε την επιτροπή ότι, από την εμπειρία ξένων πρακτορείων ειδήσεων που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική, έχει παρατηρηθεί ότι το κόστος είναι υψηλό και δεν υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση του κοινού. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι στόχος του ΚΥΠΕ είναι η ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών του και πρόσθεσε ότι θα ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των μελών της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το 2011, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2011 Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

18 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων