Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ντίνος Χατζηνικόλας Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2011 σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2011. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2011, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 22 του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €6.600.010 και δαπάνες ύψους €6.800.010.

Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται από κρατική χορηγία, που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό, από μεταφορά συντελεστή δόμησης και από χορηγία του επάρχου Πάφου για συντήρηση/αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών των χωριών του Ακάμα, ενώ οι δαπάνες του αφορούν κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων οικοδομών για τη συντήρησή τους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στην επιτροπή ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός, παρ’ όλο που είναι ελλειμματικός, θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης με ποσό ύψους €200.000. Επιπρόσθετα, όπως ο ίδιος επισήμανε, το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει το εν λόγω ταμείο στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2011, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2011 Νόμος του 2011».

18 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων