Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Αγγελίδης
Πάμπης Κυρίτσης Δημήτρης Συλλούρης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2010. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, που υπογράφηκε στη Λευκωσία, στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ειδικότερα, η συμφωνία αυτή έχει ως βασικό σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών και του υλικού που ανταλλάσσονται ή παράγονται μεταξύ των δύο κρατών ή μεταξύ των δημόσιων ή/και ιδιωτικών οργανισμών που υπόκεινται στους αντίστοιχους νόμους των εν λόγω κρατών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με την υπό αναφορά συμφωνία η Κύπρος και η Γαλλία προτίθενται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα ανταλλαγής και αμοιβαίας προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι οποίες θα διαβιβάζονται μέσω της διπλωματικής οδού, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς του κράτους από το οποίο προέρχονται. Την ευθύνη για το γενικό έλεγχο και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας θα έχει η Εθνική Αρχή Ασφάλειας, η οποία καθορίζεται στην εν λόγω συμφωνία.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του το 2005 ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Γαλλία για σύναψη συμφωνίας ασφάλειας διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και συμφωνίας στρατηγικής και τεχνικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Γαλλία όσο και με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώθηκε κενό στην κυπριακή νομοθεσία, λόγω του ότι δεν υπήρχε εσωτερική νομοθεσία που να διέπει το χειρισμό διαβαθμισμένων εμπιστευτικών πληροφοριών, εξαιρουμένων όσων αφορούν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Επομένως, για να καλυφθεί το πιο πάνω νομοθετικό κενό, το 2008 ψηφίστηκε σχετική νομοθεσία που αφορά τους κανονισμούς ασφάλειας διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων και υλικού, η οποία διευρύνει τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας, ώστε να καλύπτει τις περιπτώσεις των εγγράφων, των πληροφοριών και του υλικού που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις πρόνοιες του προτεινόμενου κυρωτικού νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της εν λόγω συμφωνίας, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε αυτό να τιτλοφορείται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2011».

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του κυρωτικού νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

18 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων