Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστoφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2011 προβλέπει δαπάνες ύψους €85.290.986 και έσοδα ύψους €68.145.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€59.785.010).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες της Αρχής, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, αφορούν κυρίως:

1. Τακτικές δαπάνες (€45.570.966), εκ των οποίων ποσό ύψους €35.677.956 αφορά αποδοχές προσωπικού.

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€35.970.020), οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

α. Λιμάνι Λεμεσού (€24.800.010).

β. Παλιό λιμάνι Λεμεσού (€9.000.000).

γ. Λιμάνι Πάφου (€670.000).

δ. Λιμάνι Βασιλικού (€250.000).

ε. Λιμάνι Λατσιού (€150.000).

στ. Λιμάνι Λάρνακας (€10).

3. Δαπάνες χρηματοδότησης (€3.250.000), οι οποίες αφορούν τόκους δανείων και παρατραβήγματα.

4. Απρόβλεπτα έξοδα (€500.000).

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε στην επιτροπή ότι μεταξύ των αναπτυξιακών έργων της Αρχής για το 2011 περιλαμβάνονται εργασίες στο παλιό και νέο λιμάνι Λεμεσού, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2011. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τα κονδύλια που θα δαπανηθούν για την επέκταση του νέου λιμανιού Λεμεσού ποσοστό ύψους 59% θα ανακτηθεί από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο γενικός διευθυντής της Αρχής, αναφερόμενος στο θέμα των κονδυλίων που δαπανώνται για υπερωριακή απασχόληση, δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες μείωσής τους, προσθέτοντας ειδικότερα ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια οι υπερωρίες μειώθηκαν κατά 11% τόσο σε ώρες όσο και σε κονδύλια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2011, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

18 Ιανουαρίου 2011

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων