Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Θωμά  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στην ολομέλεια της Βουλής στις 6 Ιουλίου 2010. Ωστόσο, η συζήτησή του αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 8 Ιουλίου, 7 Οκτωβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2010.

Σημειώνεται ότι παράκληση για αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με γραπτή επιστολή του, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010. Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι κρίνεται αναγκαία η αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος, για να μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης ορισμένων προνοιών του προτεινόμενου νόμου, αν τελικά αυτό προκύψει στα πλαίσια διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού υιοθέτησης κοινοτικών κανονισμών, κοινοτικών Οδηγιών, κοινοτικών αποφάσεων, κοινών δράσεων και κοινών θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην εισαγωγή καθεστώτος ελέγχου ή στη γενική απαγόρευση της εμπορίας και διακίνησης ορισμένων ειδών ή της διενέργειας ορισμένων δραστηριοτήτων σε σχέση με αυτά. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο στοχεύει στην εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας διεθνούς υποχρέωσης ή δέσμευσης της Δημοκρατίας, την οποία η Δημοκρατία έχει αναλάβει ως συμβαλλόμενο μέρος διεθνών καθεστώτων ή οργανισμών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με νέα επιστολή του, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2010, διαβίβασε στη Βουλή την παράκληση για άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για το λόγο ότι αυτό είναι εναρμονιστικό.

Υπό το φως των πιο πάνω και αφού, σε νέα συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2010 πήρε τη διαβεβαίωση από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι εξακολουθούν να υποστηρίζουν το κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση όσων αναφέρονται στην πρώτη έκθεσή της, η επιτροπή κατέληξε στην ίδια κατά πλειοψηφία απόφασή της, που είχε διατυπωθεί στην πρώτη έκθεσή της.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθέτησε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού διαμορφωθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

7 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων