Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2011 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Ζαχαρίας Κουλίας
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2010. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2011, που προβλέπει έξοδα ύψους €20.294.774 και έσοδα ύψους €19.136.974. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2011 είναι ελλειμματικός και το έλλειμμα υπολογίζεται σε €1.157.800. Το έλλειμμα θα καλυφθεί από το συσσωρευθέν αποθεματικό, το οποίο την 31η Δεκεμβρίου 2010 αναμένεται να ανέλθει σε €1.438.895. Το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2011 υπολογίζεται να είναι της τάξης των €281.095.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αφορούν τα ακόλουθα:

 

· Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

5.470.162

· Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

2.803.336

· Τέλη αποχετεύσεων

901.000

· Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών περιουσιών

340.010

· Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

6.323.710

· Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι

275.000

· Συντήρηση και λειτουργία τουρκοκυπριακών διατρήσεων

75.000

· Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

2.090.010

· Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

814.300

· Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων

4.230

· Κέντρο Υποδοχής Αθιγγάνων - επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση αθιγγάνων

10.010

· Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές συνοικίες εντός των πόλεων

169.510

· Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά

115.000

· Αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο

236.510

· Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε τουρκοκυπριακή γη

150.000

· Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού

10.000

· Διάφορα έξοδα

406.986

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

100.000
Σύνολο €20.294.774

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €10.500.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό ύψους €3.338.910 αναμένεται να προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους €98.700 αναμένεται να προέλθει από διάφορα έσοδα και ποσό ύψους €5.199.364 αναμένεται να προέλθει από την εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους, περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας των €10.500.000.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως ενημερωθούν, ανάμεσα σε άλλα, σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Την επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων. Η επιτροπή σημείωσε ότι η πολιτική αυτή αποδεικνύει το σεβασμό της δικής μας πλευράς προς την κουλτούρα των μνημείων μιας άλλης εθνότητας και τόνισε την ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχετικό διαφωτιστικό υλικό μαζί με ανάλογο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο να αποτυπώνονται οι ενέργειες της δικής μας πλευράς για συντήρηση των τουρκοκυπριακών μνημείων σε αντίθεση με την καταστροφή των ελληνοκυπριακών μνημείων.

3. Την πορεία εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των ενοικίων. Σημειώνεται ότι η επιτροπή κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να αποφεύγουν τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των προσφύγων που καθυστερούν να καταβάλουν τα οφειλόμενα ενοίκια. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε όπως κατατεθούν γραπτώς αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τα ανείσπρακτα ενοίκια.

5. Την αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο.

6. Την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εισάγοντας το νομοσχέδιο και αναλύοντας περαιτέρω τις πρόνοιές του σχετικά με την πολιτική καθορισμού των ενοικίων, δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό είναι καθοριστικό, αφού το αποθεματικό του ταμείου τείνει να εκλείψει και η είσπραξη των ενοικίων αποτελεί την πιο σημαντική πηγή εσόδων. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι η λήψη δικαστικών μέτρων αποτελεί το έσχατο μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όσον αφορά το θέμα της αντικατάστασης των στεγών από αμίαντο, ανέφερε ότι το πρόβλημα υφίσταται μόνο στην επαρχία της Πάφου, για την οποία δαπανήθηκε το ποσό του περσινού προϋπολογισμού και μεταφέρθηκαν εξοικονομήσεις από άλλα άρθρα για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού ανήλθε στο 85% για τις επιδιορθώσεις και στο 33% για την αντικατάσταση των στεγών. Περαιτέρω, γίνονται συνεχώς έργα βελτίωσης σε τουρκοκυπριακές συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Σχετικά με το ζήτημα της μηχανογράφησης δήλωσε ότι αυτό έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μερικούς μήνες, διευκρινίζοντας ότι όλες οι επαρχιακές διοικήσεις είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος, δεσμεύτηκε όπως καταθέσει γραπτώς στην επιτροπή αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών και τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συμπληρωματικά στην επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως αυτός καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους έπαρχους και με αυτόν συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών. Περαιτέρω, επισήμανε ότι, αν ο προϋπολογισμός υλοποιηθεί πλήρως το 2011, το αποθεματικό του ταμείου σχεδόν θα εξαντληθεί, συνεπώς το ζήτημα που αφορά τον καθορισμό των ενοικίων είναι σημαντικός παράγοντας, αφού ο εν λόγω προϋπολογισμός στο μέλλον θα εξαρτάται πλήρως από την είσπραξη ενοικίων.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε συναφώς στην επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων λόγω της αναμενόμενης εξάντλησης του αποθεματικού του ταμείου. Υπό το φως των πιο πάνω, η ίδια δήλωσε περαιτέρω ότι υπάρχει ανάγκη για αύξηση της ετήσιας κρατικής χορηγίας.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων πληροφόρησε σχετικά την επιτροπή ότι το τμήμα του έχει υπό τον έλεγχό του ως αρχαία μνημεία συνολικά δεκαεπτά τεμένη, τα οποία έχουν σχεδόν συντηρηθεί πλήρως. Όσον αφορά το αίτημα της επιτροπής για ετοιμασία σχετικού διαφωτιστικού υλικού, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ενημερωτικά ότι έχει ήδη ετοιμαστεί μία έκδοση και προωθείται η διαφώτιση εκτός Κύπρου. Επιπλέον βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η ετοιμασία επιστημονικής έκδοσης για τα δεκαεπτά υπό αναφορά τεμένη.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου αναφέρθηκαν συνοπτικά στα ζητήματα των επιδιορθώσεων, συντηρήσεων και βελτιώσεων τουρκοκυπριακών κατοικιών, καταστημάτων και αρχαίων μνημείων, σημειώνοντας ότι οι εργασίες αυτές έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και με πλήρη σχεδόν υλοποίηση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το πρόβλημα της καθυστέρησης στην αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο εστιάζεται στην επαρχία της Πάφου, ενώ υπάρχει ανάγκη για αύξηση τόσο των κονδυλίων όσο και του προσωπικού για τη διεκπεραίωση των εργασιών αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

7 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων