Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Γιαννάκης Θωμά

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23ης Σεπτεμβρίου και 6ης Δεκεμβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συνοδευόμενος από λειτουργούς του Γραφείου του, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της αστυνομίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα της τοκογλυφίας και της αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά την κατάργηση του περί Τόκου Νόμου, Κεφ. 150, ο οποίος καθόριζε το ανώτατο ύψος επιτοκίου που μπορούσε να επιβληθεί σε οφειλόμενο ποσό και απαγόρευε τον ανατοκισμό, και με την ελευθεροποίηση των επιτοκίων, δεν αντιμετωπίζεται πλέον νομοθετικά η επιβολή υπερβολικού επιτοκίου σε δάνεια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για φαινόμενα τοκογλυφίας σε οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. Ειδικότερα, άτομα που βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη και αδυνατούν να εξασφαλίσουν δάνεια από τράπεζες καταφεύγουν σε δανεισμό από ιδιώτες, οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται, με καταστροφικό, πολλές φορές, αποτέλεσμα.

Με βάση τα ίδια στοιχεία το φαινόμενο της τοκογλυφίας έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, γιατί, πέραν των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, αποτελεί και τη γενεσιουργό αιτία διάπραξης άλλων σοβαρών αδικημάτων, όπως προέκυψε από περιστατικά που δημοσιοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό. Ως εκ τούτου, το όλο θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη υπό την προεδρία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Οικονομικών, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την αστυνομία, εξετάστηκαν τρόποι νομοθετικής αντιμετώπισής του.

Σημειώνεται ότι της κατάθεσης του νομοσχεδίου προηγήθηκε αυτεπάγγελτη εξέταση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συναφούς θέματος, που ενέγραψε η ίδια τον Ιούλιο του 2009, με τίτλο «Η ανάγκη για θεσμική ρύθμιση που προκύπτει από το πρόβλημα της παράνομης τοκογλυφίας». Στα πλαίσια της συζήτησης που προηγήθηκε είχαν επισημανθεί όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω και υπήρξε κοινή θέση όλων όσοι παρευρέθηκαν στις σχετικές συνεδρίες της επιτροπής ότι είναι αναγκαία η νομοθετική αντιμετώπιση του φαινομένου της τοκογλυφίας. Για το σκοπό αυτό αναλήφθηκε δέσμευση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο τελικά κατατέθηκε στη Βουλή στις 7 Οκτωβρίου 2010 και το οποίο εξετάστηκε κατά προτεραιότητα από την επιτροπή.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η προσθήκη νέων άρθρων στο Μέρος VI του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τα αδικήματα κατά της περιουσίας, με τα οποία άρθρα προβλέπονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

1. Το αδίκημα της τοκογλυφίας διαπράττεται, όταν κατά την παροχή δανείου λαμβάνονται ή συνομολογούνται προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτου οικονομικά ή περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το “επιτόκιο αναφοράς”, όπως αυτό προσδιορίζεται στην προτεινόμενη ρύθμιση και το οποίο θα υπολογίζεται ανά τριμηνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2. Το αδίκημα της αισχροκέρδειας διαπράττει όποιος σε άλλη, εκτός από παροχή δανείου, δικαιοπραξία, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, την κουφότητα, την απειρία ή την ψυχική έξαψη άλλου προσώπου, λαμβάνει ή συνομολογεί προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτου περιουσιακά ωφελήματα δυσανάλογα προς την αξία της παροχής.

3. Τα αδικήματα της τοκογλυφίας και της αισχροκέρδειας επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη και τρία έτη, αντίστοιχα, ή χρηματική ποινή μέχρι €10.000 ή και τις δύο ποινές.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου ζητήθηκαν και δόθηκαν στην επιτροπή επεξηγήσεις για επιμέρους πρόνοιές του που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον προβλεπόμενο τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου αναφοράς, υπέρβαση του οποίου θα συνιστά στοιχείο του αδικήματος της τοκογλυφίας, καθώς και το στοιχείο της πρόθεσης, που εμπερικλείεται στην έννοια “εκμετάλλευση”, η οποία θα αποτελεί στοιχείο του αδικήματος της αισχροκέρδειας.

Περαιτέρω, καθόσον αφορά τις προβλεπόμενες στο νομοσχέδιο ποινές, η επιτροπή, λόγω της σοβαρότητας των εν λόγω αδικημάτων, έκρινε σκόπιμο να αυξηθεί από τρία σε πέντε χρόνια η ποινή φυλάκισης που επισύρει το αδίκημα της αισχροκέρδειας, όπως προβλέπεται και για το αδίκημα της τοκογλυφίας, και η χρηματική ποινή να αυξηθεί από €10.000 σε €30.000 και για τα δύο αδικήματα. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν και συνεπώς υποβλήθηκε ανάλογα διαμορφωμένο κείμενο από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

8 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων