Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Περδίκης
Ιωνάς Νικολάου Μη μέλη της επιτροπής:
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Ντίνο Χατζηνικόλα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (Ομπρέλες-Κρεβατάκια) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ). Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να παραταθεί το δικαίωμα παραχώρησης άδειας στους δικαιούχους άδειας παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές μέχρι τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας τους, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου συζητήθηκε στην επιτροπή μαζί με την πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», στην οποία περιλαμβάνονται πρόνοιες για τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και τροποποίηση σχετική με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας η οποία επιτρέπει τη χορήγηση αδειών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές εκπνέει στο τέλος του τρέχοντος έτους, αποφάσισε, λόγω των στενών περιθωρίων που έχει στη διάθεσή της ενόψει της διακοπής των εργασιών της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπως στο παρόν στάδιο προωθήσει για ψήφιση μόνο τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και συνεχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο τη μελέτη των προνοιών της πρότασης νόμου που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Γιώργος Βαρνάβα.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή ο εκ των εισηγητών της βουλευτής κ. Γιάννος Λαμάρης δήλωσε πως την κατέθεσαν στη Βουλή, με στόχο να παρασχεθεί η δυνατότητα στα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές να εξακολουθήσουν να κατέχουν τις άδειες αυτές μέχρι τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας τους.

Ο βουλευτής κ. Γιώργος Βαρνάβα, εισάγοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου που κατέθεσε στη Βουλή και ειδικότερα την πρόνοιά της με την οποία προτείνεται, μεταξύ άλλων, παράταση του δικαιώματος παραχώρησης αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές στους δικαιούχους τέτοιων αδειών, δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στο να βοηθήσει ορισμένους επαγγελματίες οι οποίοι κατέχουν τις εν λόγω άδειες για πάρα πολλά χρόνια και οι οποίοι, σε περίπτωση που δεν παραταθεί η ισχύς του υπό αναφορά δικαιώματός τους, κινδυνεύουν να εκτοπισθούν από το επάγγελμά τους. Τα εν λόγω πρόσωπα, όπως τόνισε ο ίδιος εισηγητής, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις παραλίες άψογα για πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν δημιουργήσει μέχρι σήμερα οποιοδήποτε πρόβλημα, γι’ αυτό και πρέπει να τους παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης του υπό αναφορά δικαιώματός τους μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σχολιάζοντας την προτεινόμενη με την πρόταση νόμου τροποποίηση δήλωσε πως το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα και το γράμμα της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, καθώς και το ενδεχόμενο καταστρατήγησης της επιδιωκόμενης στην κείμενη νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού σε περίπτωση ψήφισής της, θεωρεί πως δε θα ήταν σκόπιμη η υιοθέτησή της από τη Βουλή. Ωστόσο, θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, είναι ότι, σε περίπτωση που κριθεί από την επιτροπή ότι δικαιολογείται η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την κατοχύρωση ορισμένων επαγγελματιών οι οποίοι ήδη κατέχουν άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, η σχετική τροποποίηση πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά σε όσους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών χωρίς προσφορές από το 1996 και παράλληλα να αποφευχθεί η απόδοση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού ή σε συνεργάτες/συνεταίρους τους.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σχολιάζοντας την προτεινόμενη με την υπό αναφορά πρόταση νόμου τροποποίηση επισήμανε ότι αυτή προσκρούει στην αρχή της ισότητας, η οποία διασφαλίζεται με το άρθρο 28 του συντάγματος, γιατί αυτή δημιουργεί δικαιούχους δύο κατηγοριών. Ειδικότερα, δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, δημιουργεί δικαιούχους στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση άδειας παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών έπειτα από προκήρυξη προσφορών, χωρίς η ηλικία τους να αποτελεί κριτήριο της συμμετοχής τους σε τέτοιο διαγωνισμό, και επιπρόσθετα δικαιούχους στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα να συνεχίσουν να κατέχουν τις άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών χωρίς προσφορές μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, πρόνοια η οποία δεν προβλέπεται για τα πρόσωπα τα οποία θα αποκτούν το εν λόγω δικαίωμα έπειτα από προκήρυξη προσφορών. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση προσκρούει στο άρθρο 25 του συντάγματος, που διασφαλίζει το δικαίωμα εργασίας, αφού αυτή περιορίζει το δικαίωμα της εργασίας σε πρόσωπα μετά την ηλικία της αφυπηρέτησής τους.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου διαφώνησε με την προτεινόμενη με την πρόταση νόμου τροποποίηση, γιατί, όπως υποστήριξε, για την εξυπηρέτηση των εν λόγω επαγγελματιών έχει ήδη δοθεί από το 1996 αριθμός παρατάσεων στο δικαίωμα παραχώρησης άδειας για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες από αυτούς χωρίς την προκήρυξη προσφορών. Συναφώς, υποστήριξε πως δεν πρέπει να ψηφιστεί η υπό συζήτηση πρόταση νόμου, έτσι ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ των προσώπων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες, στη βάση των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών συμφώνησε με τα όσα ανέφερε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου και τάχθηκαν υπέρ της ψήφισής της από τη Βουλή.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΞΕ διαφώνησε με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου τροποποίηση γιατί, όπως υποστήριξε, έχουν δοθεί αρκετές παρατάσεις στο δικαίωμα παραχώρησης άδειας στους δικαιούχους άδειας παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Η προτεινόμενη τροποποίηση, όπως επισήμανε ο ίδιος, καταστρατηγεί το πνεύμα και το γράμμα της σχετικής διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία οι άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών παραχωρούνται σε πρόσωπα μέσω της διαδικασίας προσφορών, η οποία αποσκοπεί στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων στις παραλίες υπηρεσιών.

Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή η τελευταία ζήτησε στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τα πρόσωπα που κατέχουν άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές και που περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο, ο οποίος και κατατέθηκε σ’ αυτήν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν στις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου στο στάδιο της συζήτησής της στην ολομέλεια της Βουλής.

7 Δεκεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων