Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου του 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικού ποσού ύψους €83.129.538 και η χρήση του για υλοποίηση διάφορων σκοπών ή/και προγραμμάτων για τα οποία ακόμη δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το σύνολο των δαπανών αυτών ανέρχεται στα €83.129.538 και αναλύεται ως ακολούθως:

     
1. Χορηγία στο ΡΙΚ. 14,9 Χρηματοδότηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ιδρύματος.
2. Χρηματικά επιδόματα σε δυσπραγούντες και εκτοπισθέντες. 22 Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων δημόσιου βοηθήματος.
3. Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 10 Αυξημένες ανάγκες του φορέα.
4. Εθνική Φρουρά. 7 Αυξημένες δαπάνες για μεταστέγαση στρατοπέδου, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, τροφή και εκπαιδεύσεις.
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. 18,6 Υπερωριακή απασχόληση σε νευραλγικούς τομείς, αυξημένες δαπάνες για φωτισμό/θέρμανση, επιστροφή εισφορών των έκτακτων εκπαιδευτικών που κατέβαλαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Χορηγίες στους δήμους. 5 Κάλυψη της απώλειας των τελών διανυκτέρευσης που επέβαλαν οι

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στις ξενοδοχειακές μονάδες.

7. Έκτακτες χορηγίες. 2,4 Επιχορήγηση σχεδίων αδειών εργοδοτουμένων.
8. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας. 1,5 Κάλυψη αυξημένων αναγκών του Επαρχιακού Γραφείου Υδάτων Λάρνακας/Αμμοχώστου σε φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα.
9. Συνεισφορά σε διεθνείς οργανισμούς/συνδέσμους,

ιδρύματα κ.λπ.

1,3 Κάλυψη υποχρεωτικής συνεισφοράς της Κύπρου σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ.
10. Άλλες δαπάνες. 0,46  
  ΣΥΝΟΛΟ 83,1  

Κατά τη συζήτηση του θέματος βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν κατάθεση γραπτών στοιχείων αναφορικά με διάφορα επιμέρους θέματα του νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, διαβίβασε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ζητηθέντα στοιχεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαβιβάζει την παρούσα έκθεσή της στο σώμα για λήψη τελικής απόφασης από αυτό.

23 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων