Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης. Το Συμβούλιο Φαρμάκων, ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Χημικών Βιομηχανιών και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτόν διατάξεις που να διευκολύνουν την εφαρμογή του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων. Σκοπείται επίσης η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία διατάξεων με τις οποίες να παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο Φαρμάκων να καθορίζει ετήσια διοικητικά τέλη για τήρηση φακέλου για φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων οι σχετικές άδειες κυκλοφορίας ισχύουν επ’ αόριστον, καθώς και τέλη για αξιολόγηση των ενημερωτικών περιοδικών εκθέσεων που υποβάλλονται, στα πλαίσια της φαρμακοεπαγρύπνησης, από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας κάθε τριετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, η θέσπιση του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών τροποποίησης των αδειών κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την αμοιβαία αναγνώριση και την αποκεντρωμένη διαδικασία των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και για σκοπούς μείωσης του σχετικού με τις εν λόγω διαδικασίες διοικητικού φόρτου τόσο των κατόχων αδειών κυκλοφορίας όσο και των αρμόδιων αρχών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναφορικά με την παροχή στο Συμβούλιο Φαρμάκων της δυνατότητας καθορισμού νέων τελών εντάσσονται στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου Φαρμάκων για ευρύτερη αναθεώρηση των υφιστάμενων τελών, με απώτερο στόχο την αύξηση των εσόδων του κράτους.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, με γραπτή επιστολή που απέστειλε σ’ αυτή, διατύπωσε τη συμφωνία του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

22 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων