Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παρεμπόδιση της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

                  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 30ής Απριλίου 2009 και 11ης Νοεμβρίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παρεμπόδιση της Τρομοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005.

          Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η κύρια νέα ρύθμιση που εισάγεται με την πιο πάνω σύμβαση αφορά την ποινικοποίηση συμπεριφοράς η οποία δεν αποτελεί από μόνη της τρομοκρατική ενέργεια, αλλά δυνατόν να συναρτάται με αυτή. Συγκεκριμένα, προβλέπονται στη σύμβαση τα νέα αδικήματα της δημόσιας ενθάρρυνσης της τρομοκρατίας, της στρατολόγησης τρομοκρατών και της εκπαίδευσης τρομοκρατών.

          Περαιτέρω, σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας η σύμβαση αυτή διαφοροποιεί τις υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης με τις πρόνοιές της που επιβάλλουν την υποχρέωση παροχής αμοιβαίας οικονομικής βοήθειας σε σχέση με τα αναφερόμενα πιο πάνω νέα αδικήματα και παράλληλα προβλέπουν τη διαδικασία έκδοσης όσον αφορά τα αδικήματα αυτά, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα παραδοσιακά νομικά ερείσματα επί των οποίων είναι δυνατό να εδράζεται η άρνηση έκδοσης ή νομικής συνεργασίας.  Επιπρόσθετα, στη σύμβαση γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη προστασίας και αποζημίωσης των θυμάτων τρομοκρατίας.

          Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, στο υπό συζήτηση κυρωτικό νομοσχέδιο δεν περιλήφθηκαν εφαρμοστικές διατάξεις σε σχέση με τα νέα αδικήματα της σύμβασης, αλλά, κατόπιν δικής τους εισήγησης, τέτοιες διατάξεις περιλήφθηκαν σε άλλο συναφές εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμος του 2007», το οποίο κατά το στάδιο εκείνο εκκρεμούσε ενώπιον της επιτροπής και το οποίο τελικά ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο από τη Βουλή. Συναφώς, σημειώνεται ότι με τον εν λόγω νόμο εναρμονίζεται, μεταξύ άλλων, η κυπριακή νομοθεσία με την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ, με την οποία έχουν εισαχθεί και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο τα υπό αναφορά τρία νέα αδικήματα.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

2.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

          Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

16 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων