Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να παραταθεί η χρονική περίοδος της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του περί Παραγραφής Νόμου, Κεφ. 15, μέχρι την 31η Μαρτίου 2011. Όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω νόμου έχει ανασταλεί με διαδοχικές τροποποιήσεις του, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρησή του. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα περίοδος αναστολής της εφαρμογής του εν λόγω νόμου εκπνέει την 30ή Νοεμβρίου 2010.

Ειδικότερα, η κατάθεση της εν λόγω πρότασης νόμου κρίθηκε αναγκαία, καθότι για ακόμη μια φορά θα συμπληρωθεί η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του υπό συζήτηση νόμου, όπως καθορίζεται στον περί Παραγραφής (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010 [Ν. αρ. 20 (Ι)/2010]. Συγκεκριμένα, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για ολοκλήρωση της ετοιμασίας νομοθεσίας αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του βασικού νόμου για την παραγραφή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της οποίας έτυχε παλαιότερα η επιτροπή από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

18 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων