Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Νοεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους €2.065.000 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα.

Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις αναμένεται να διατεθούν ως ακολούθως:

1. Ποσό ύψους €15.000, το οποίο θα καταβληθεί αναδρομικά, για την εφαρμογή του ενιαίου κρατικού μισθολογίου σε σχέση με τους μισθούς του Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών, λόγω εγκεκριμένης επέκτασης της κλίμακας της θέσης του με ετήσιες προσαυξήσεις από την 1η Φεβρουαρίου 2002.

2. Ποσό ύψους €1.800.000 για σκοπούς πρόσληψης εργολάβου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο ανέλκυσης και νόμιμης διάθεσης του αμιάντου που βρίσκεται μέσα και γύρω από το ναυάγιο του πλοίου “Farsas II” στο λιμάνι της Λεμεσού.

3. Ποσό ύψους €250.000 για το έργο “Επένδυση με σκυρόδεμα του υφιστάμενου καναλιού ομβρίων”. Το κονδύλι είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2009, υπήρξε όμως καθυστέρηση στην έναρξη του έργου και για το λόγο αυτό οι σχετικές πληρωμές θα γίνουν εντός του 2010.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανέφεραν στην επιτροπή ότι, στα πλαίσια υφιστάμενου εγκεκριμένου κονδυλίου ύψους 500.000, ποσό ύψους 170.000 θα χρησιμοποιηθεί, αντί για την αγορά του λογισμικού “Document Management”, για τη χρηματοδότηση έργων ως ακολούθως:

α. €88.000 για την εγκατάσταση της υποδομής “Disaster Discovery”, έργο του οποίου η υλοποίηση αναμενόταν να αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2010.

β. €15.000 για τη διεκπεραίωση του λογισμικού διαχείρισης περιουσίας “Maximo for Service Providers”, του οποίου η ολοκλήρωση αναμενόταν εντός του 2009, αλλά δεν κατέστη δυνατή λόγω καθυστέρησης στην κατακύρωση του έργου.

γ. €17.000 για τη διεκπεραίωση του λογισμικού διαχείρισης συντήρησης εξοπλισμού “Maximo for Transportation”, του οποίου η ολοκλήρωση αναμενόταν εντός του 2009, αλλά δεν κατέστη δυνατή λόγω καθυστέρησης στην κατακύρωση του έργου.

δ. €50.000 για το έργο εγκατάστασης ιδεατών υπολογιστών γραφείου, του οποίου η ολοκλήρωση αναμενόταν εντός του 2009, αλλά δεν κατέστη δυνατή, λόγω του ότι ο διαγωνισμός κατακύρωσης βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της αξιολόγησης.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν επίσης στην επιτροπή ότι αρχικά είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών αίτημα για έγκριση πρόσθετων πιστώσεων αναφορικά με την καταβολή επιδομάτων στα διευθυντικά στελέχη, την καταβολή μισθών στους Λειτουργούς Λογιστηρίου, καθώς και μισθών στον Ανώτερο Επιθεωρητή Λογαριασμών με αναδρομική ισχύ. Το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε τις προτάσεις που αφορούσαν τα επιδόματα των διευθυντικών στελεχών και τους μισθούς των Λειτουργών Λογιστηρίου και ενέκρινε την παραχώρηση πιστώσεων μόνο για το ποσό των €15.000, το οποίο αφορά μισθούς του Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών με αναδρομική ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

9 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων