Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης του Δήμου Αθηένου (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

 

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος
Λευτέρης Χριστοφόρου  

                

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου και στις 8 Νοεμβρίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Αθηένου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ποσού ύψους €9.272.795.

          Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του εν λόγω δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τους πιο κάτω σκοπούς:

1.             Αποπληρωμή τριών υφιστάμενων δανείων του δήμου, ποσού ύψους €2.909.965.

2.             Απαλλοτριώσεις ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας για ανέγερση στέγης ενηλίκων και χώρων στάθμευσης, ποσού ύψους €452.779.

3.             Αποπεράτωση του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου, ποσού ύψους €683.441.

4.             Εκτέλεση άλλων αναπτυξιακών έργων, ποσού ύψους €5.226.611.

          Το δάνειο θα τιμολογείται με σταθερό επιτόκιο 5,5% για τα πρώτα δύο χρόνια, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου, και ακολούθως θα τιμολογείται με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών, προσαυξημένο κατά 2,5% μέχρι τη λήξη του δανείου.  Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε είκοσι πέντε χρόνια, με είκοσι δύο ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις των €742.000, με περίοδο χάριτος σε κεφάλαιο τριών χρόνων, και θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση.  Σημειώνεται ότι στις 8 Νοεμβρίου 2010 το επιτόκιο Euribor έξι μηνών ανερχόταν στο 1,274%.

          Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι αρχικά ο δήμος Αθηένου αποτάθηκε σε επτά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για εξασφάλιση δανείου, εκ των οποίων μόνο τα τρία υπέβαλαν προσφορά. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε την προσφορά της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, η οποία θεωρήθηκε η καλύτερη, με τους πιο ευνοϊκούς όρους.  Η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι το Υπουργείο Οικονομικών κατά τις διαδικασίες διαβούλευσης με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ κατάφερε να εξασφαλίσει προς όφελος του δήμου Αθηένου μείωση του δανειστικού επιτοκίου κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

          Σημειώνεται ότι το κονδύλι ύψους €5.226.611, που αφορά άλλα αναπτυξιακά έργα, πρόκειται να καλύψει τις πιο κάτω ανάγκες:

·               Διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας του δήμου Αθηένου.

·               Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της εκκλησίας του Αγίου Φωκά.

·               Κατασκευή περιμετρικού οδικού δικτύου.  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σχετικής συμφωνίας δανειοδότησης.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 9 Νοεμβρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων