Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των κανονισμών είναι η πλήρης μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία ξεκίνησε και έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 8 Ιουλίου 2010, του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου [Ν. αρ. 76(Ι)/2010], που αποτελεί το νόμο πλαίσιο με τον οποίο θεσπίστηκαν οι γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παροχέων υπηρεσιών στη Δημοκρατία, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Δημοκρατία από παροχείς που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 της προαναφερόμενης Οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να εναρμονιστούν με αυτή μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2009.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιανουαρίου 2010 και αρχικά παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, η οποία ωστόσο σε συνεδρία της, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε την παραπομπή τους στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, που εξέταζε τότε το νομοσχέδιο για την ελευθερία εγκατάστασης παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Στη συνέχεια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεδρία της, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2010, έκρινε ότι οι παρόντες κανονισμοί μαζί με το νομοσχέδιο πλαίσιο για τις υπηρεσίες και πακέτο άλλων εναρμονιστικών με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ νομοσχεδίων και κανονισμών άπτονταν θεμάτων εργασιακού καθεστώτος, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την παραπομπή τους ως πακέτου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο πρόεδρος της οποίας αποδέχτηκε την εισήγηση αυτή.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού, το οποίο ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 67.460 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2008, ως η συντονιστική αρχή για την υιοθέτηση της εν λόγω Οδηγίας για τις υπηρεσίες, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στους κανονισμούς κρίθηκαν σκόπιμες, ύστερα από σχετική διαβούλευση που συντόνισε το Γραφείο Προγραμματισμού μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την αξιολόγηση της συμβατότητας (screening) της εν λόγω νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής με τη συγκεκριμένη Οδηγία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, σκοπός των προτεινόμενων εναρμονιστικών κανονισμών είναι η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικού για την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής οποιασδήποτε εγκατάστασης ή για την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής ενδιάμεσου, καθώς και η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών για πώληση. Η απλοποίηση επιτυγχάνεται με την κατάργηση της απαίτησης για υποβολή πιστοποιημένων αντιγράφων των διάφορων απαιτούμενων πιστοποιητικών από τους αιτητές, με αποτέλεσμα στο εξής να γίνονται δεκτά και αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται να συμβάλουν στη διευκόλυνση των επενδύσεων από άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εισαγωγής, εμπορίας, επεξεργασίας και χρήσης ζωοτροφών.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

 

2 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων