Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 26 Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 35 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) Κανονισμών, με στόχο την περαιτέρω εναρμόνισή τους με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε το εθνικό δίκαιο να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2009/122/ΕΚ με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών και την προσθήκη της ίνας μελαμίνης στο σχετικό πίνακα, όπου καθορίζονται και οι αντίστοιχες μέθοδοι δοκιμών, έτσι ώστε η εθνική νομοθεσία να συμβαδίζει με την τεχνική πρόοδο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Στη βάση των πιο πάνω, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

1η Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων