Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Χατζηγιάννη Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Μουσκάλλης Τάσος Μητσόπουλος
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου του 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή της επαρχίας Λάρνακας κ. Τάσο Μητσόπουλο, είναι η τροποποίηση του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμου [Νόμος αρ. 67(Ι) του 1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε], έτσι ώστε η περίοδος στην οποία δύναται να διατεθεί η οικονομική βοήθεια που παραχωρήθηκε στις κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Βασιλικού από την ΑΗΚ να παραταθεί από δεκαπέντε σε είκοσι χρόνια, λόγω του αργού ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων για τα σχετικά αναπτυξιακά έργα, αλλά και, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, προβλέπεται η αναδρομική ισχύς του προτεινόμενου νόμου με έναρξη ισχύος από την 30ή Ιουνίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η πιο πάνω δεκαπεντάχρονη προθεσμία, στην οποία έπρεπε να δαπανηθεί ολόκληρο το ποσό που παραχωρήθηκε ως οικονομική βοήθεια από την ΑΗΚ στις επηρεαζόμενες κοινότητες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο.

2 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων