Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Αστυνομίας Κύπρου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και της Κλαδικής Επιτροπής Εποπτών. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη ρύθμιση της άσκησης των καθηκόντων των Εποπτών Οδικών Μεταφορών που αφορούν την αστυνόμευση και την επιτήρηση της εφαρμογής συγκεκριμένων νομοθεσιών για τις οποίες το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενεργεί ως αρμόδια αρχή.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν τον ορισμό του επόπτη, τη στολή και τα διακριτικά αυτού, τις εξουσίες του ως οργάνου τήρησης της τάξης και τα καθήκοντά του που απορρέουν από συγκεκριμένους νόμους, κανονισμούς, διατάγματα και γνωστοποιήσεις, τη διαδικασία λήψης και καταγραφής κατάθεσης από αυτό, τις υποχρεώσεις των οδηγών και άλλων προσώπων στις υποδείξεις του επόπτη και τα αδικήματα και τις ποινές που επισύρουν αυτά.

Ας σημειωθεί ότι το όλο ζήτημα απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων σε πολλές προηγούμενες συνεδρίες της από το Νοέμβριο του 2007, στα πλαίσια του αυτεπάγγελτου θέματος «Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μη ορκωμοσία των ειδικών αστυφυλάκων/εποπτών οδικών μεταφορών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών», στις οποίες είχε διαπιστωθεί η ανάγκη θέσπισης της εν λόγω νομοθεσίας, έτσι ώστε να ρυθμιστεί το πρόβλημα που προέκυψε από τη μη ορκωμοσία των εποπτών, μετά τη θέση σε ισχύ των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2004.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το υπό συζήτηση θεσμικό πλαίσιο κατέστη αναγκαίο, ώστε οι Επόπτες Οδικών Μεταφορών να ορίζονται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων και να λαμβάνουν την απαιτούμενη εξουσία, ώστε να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα και την εργασία για την οποία προσλαμβάνονται, όπως αυτή ορίζεται στο νομοσχέδιο. Ο ίδιος επεξήγησε στην επιτροπή ότι στο παρελθόν οι Επόπτες Οδικών Μεταφορών, για να εκτελούν την αποστολή τους, ορκίζονταν ως ειδικοί αστυφύλακες από την αστυνομία. Όμως, μετά τη θέση σε ισχύ των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών, δεν μπορεί να προχωρήσει η ορκωμοσία οποιουδήποτε προσλαμβάνεται ως Επόπτης Οδικών Μεταφορών από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο ακολουθεί άλλη διαδικασία πρόσληψης, γι’ αυτό, συνέχισε, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση στη Βουλή τού υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις, με εξαίρεση τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, οι οποίες εξέφρασαν τη διαφωνία τους αλλά μόνο όσον αφορά τον προτεινόμενο ορισμό του Επόπτη Οδικών Μεταφορών, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκαν τη διαγραφή της πρόνοιας που αναφέρει ότι επόπτης δύναται να οριστεί από τον Έφορο και πρόσωπο που κατέχει οργανική δημοσιοϋπαλληλική θέση στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, διότι, όπως εξήγησαν και στο γραπτό τους υπόμνημα, που κατέθεσαν στην επιτροπή, με την πρόνοια αυτή ανατρέπονται όλες οι διαδικασίες πρόσληψης με βάση τους κανονισμούς του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και ταυτόχρονα ενδεχομένως δημιουργείται πρόβλημα σε σχέση με τη δομή και το οργανόγραμμα του υπό συζήτηση επαγγέλματος.

Η επιτροπή, αφού διεξήλθε κατ’ άρθρον τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, προχώρησε σε επιμέρους προτάσεις για τροποποίηση αυτών, ώστε να καταστούν σαφέστερες και πιο αποτελεσματικές στην εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα, η επιτροπή υιοθέτησε την εισήγηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως αυτή διατυπώθηκε πιο πάνω, καθώς επίσης και άλλες εισηγήσεις μελών της όσον αφορά τα διακριτικά της στολής των εποπτών, τις εξουσίες του επόπτη αναφορικά με την οδήγηση από τον ίδιο του οχήματος που ακινητοποιήθηκε και τη μεταφορά του σε επιλεγμένο χώρο και την καταγγελία σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων των συγκεκριμένων νόμων που αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ συμφώνησαν με τον προτεινόμενο νόμο όπως αυτός τελικά διαμορφώθηκε από την επιτροπή.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

2 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων