Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2010 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2010, με στόχο αφενός την κατάργηση τετρακοσίων πέντε (405) κενών οργανικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και αφετέρου την υλοποίηση της δεύτερης φάσης διαχωρισμού της δομής θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα πλαίσια της μείωσης της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, έχει εντοπισθεί αριθμός θέσεων των οποίων προτείνεται η κατάργηση. Ειδικότερα, οι υπό κατάργηση θέσεις αφορούν τετρακόσιες πέντε (405) κενές μόνιμες θέσεις σε αριθμό υπουργείων, υπηρεσιών και τμημάτων, με στόχο, όπως αναφέρεται, τη συγκράτηση της απασχόλησης και κατ επέκταση του μισθολογίου στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνεπαγόμενη συγκράτηση του μισθολογίου στη δημόσια υπηρεσία με την κατάργηση των εν λόγω θέσεων υπολογίζεται συνολικά σε €11.991.259 (μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη).

Περαιτέρω, στη σχετική εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών τονίζεται ότι με την κατάργηση των προτεινόμενων κενών μόνιμων θέσεων δε θα μειωθούν οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι στα επηρεαζόμενα υπουργεία, υπηρεσίες και τμήματα και συναφώς δε θα επηρεαστεί αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία τους. Η προτεινόμενη κατάργηση αφορά μόνιμες θέσεις σε περιπτώσεις όπου ήδη υπηρετεί μεγάλος αριθμός έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι εν λόγω υπάλληλοι υπηρετούν με συμβόλαια αορίστου χρόνου και οι υπηρεσίες τους δεν μπορούν να τερματιστούν με την πλήρωση των αντίστοιχων κενών θέσεων ή άλλως πως, σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, αλλά και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν προτείνεται η κατάργηση θέσεων σε ευαίσθητες υπηρεσίες, όπως στο Υπουργείο Υγείας, στο Τμήμα Φυλακών και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, εκτός από τις θέσεις που ήταν ήδη σημειωμένες με διπλό σταυρό (++), με σκοπό να καταργηθούν με την κένωσή τους.

Πέραν των πιο πάνω προτεινόμενων ρυθμίσεων, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προωθείται παράλληλα η υλοποίηση όλων των ρυθμίσεων που αφορούν στη δεύτερη φάση διαχωρισμού της δομής θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οι οποίες, όπως αναφέρεται, δε συνεπάγονται οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη, περιλαμβάνουν τη μεταφορά και μετονομασία συνολικά διακοσίων ογδόντα μίας (281) θέσεων.

Αναφορικά με τις θέσεις αυτές, τονίζεται ότι η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία την προώθηση των σχετικών ρυθμίσεων με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2010 για τους πιο κάτω λόγους, όπως αυτοί παρατίθενται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο:

1. Ορισμένες από τις θέσεις Βοηθού Διευθυντή που θα μεταφερθούν θα καταληφθούν από άτομα των οποίων ο διορισμός θα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2010.

2. Οι κενές θέσεις Βοηθού Διευθυντή και Διευθυντή προκηρύσσονται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στις αρχές Δεκεμβρίου και, στην περίπτωση κατά την οποία δε θα προωθηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις πριν από το Δεκέμβριο του 2010, οι επηρεαζόμενοι από τις μεταφορές εκπαιδευτικοί θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεκδίκησή τους, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2011, η συμπερίληψή τους στους καταλόγους προτεινομένων για προαγωγή δε θα είναι δυνατή, αφού οι θέσεις θα έχουν μεταφερθεί, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το ενδεχόμενο υποβολής προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού:

1. έχει εξασφαλιστεί η σχετική συγκατάθεση των επηρεαζομένων από τις μεταφορές εκπαιδευτικών που πληρούν τα προσόντα και είχαν διοριστεί στη θέση Δασκάλου και Νηπιαγωγού, αλλά όχι εκείνων που διορίστηκαν βάσει του σχεδίου υπηρεσίας στη θέση Δασκάλου Ειδικής Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κάτι τέτοιο δεν ήταν αναγκαίο, και

2. έχει ενημερωθεί σχετικά η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), η οποία επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της προς υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

2 Νοεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων