Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την ίδρυση ειδικού ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, με στόχο την ολοκλήρωση της ανάληψης των αρμοδιοτήτων της πρώην Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων του Τμήματος Εργασίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 66.763 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2008, καθώς και τον περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμο.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι τροποποιήσεις που προτείνονται είναι τυπικές και αντικαθιστούν απλώς τις αναφορές στην Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Τμήματος Εργασίας, όπου αυτές υπάρχουν στις υφιστάμενες διατάξεις, από ανάλογες αναφορές στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, χωρίς οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση του περιεχομένου των διατάξεων. Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) απέστειλε γραπτώς τις θέσεις της στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξέφρασε τη συμφωνία της με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από το γραφείο της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

19 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων