Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 και 12 Οκτωβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η θεσμοθέτηση του Ωκεανογραφικού Κέντρου με τρόπο που να λειτουργεί μέσα στο νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ειδικότερα, απώτερος στόχος του Ωκεανογραφικού Κέντρου είναι η περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων που έχει ήδη αναπτύξει, καθώς και η ανάπτυξη νέων, όπως το Κυπριακό Επιχειρησιακό Ωκεανογραφικό Προγνωστικό Σύστημα, οι εξειδικευμένες βάσεις ωκεανογραφικών δεδομένων και το ωκεανογραφικό δίκτυο παρακολούθησης της θάλασσας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Ωκεανογραφικό Κέντρο λειτουργεί εδώ και καιρό και δε θα χρειαστεί σχετικό κονδύλι, διότι αυτό προβλέπεται ήδη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε όμως ο ίδιος εκπρόσωπος, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το κονδύλι αυτό θα μεταφερθεί από το αναφερόμενο πιο πάνω υπουργείο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού επισήμαναν ότι η λειτουργία του Ωκεανογραφικού Κέντρου πραγματοποιείται σε αυτοχρηματοδοτούμενη βάση, δήλωσαν ότι η λειτουργία του αυτή θα καλύψει μεταξύ άλλων και συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια της συνεργασίας της με τον οργανισμό UNESCO. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς θεσμοθετείται το Ωκεανογραφικό Κέντρο, έτσι ώστε η έδρα του να είναι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και να υπάγεται στο νομικό του πλαίσιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να τιτλοφορούνται ως «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010».

 

 

 

18 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων