Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Τροφίμων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμών του 2004 μέχρι 2007, με τους οποίους καθορίζονται οι ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς σε τρόφιμα ειδικής διατροφής, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων για τα οποία προορίζονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η κατάργηση των υπό αναφορά κανονισμών κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς συμβατότητας με τον κοινοτικό Κανονισμό αρ. 953/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τις ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς σε τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδική διατροφή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο εν λόγω κοινοτικός κανονισμός έχει καταργήσει και αντικαταστήσει τις ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό των εν λόγω θρεπτικών ουσιών, όπως είναι οι βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα και τα αμινοξέα, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την έγκριση των υπό κατάργηση βασικών κανονισμών. Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα ίδια στοιχεία, ο υπό αναφορά κοινοτικός κανονισμός έχει άμεση ισχύ στην εθνική έννομη τάξη από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με την πρόνοια των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2010».

 

 

 

 

18 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων