Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Κυπριανού Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Στέλιος Ιερωνυμίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 2010. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, με την εισαγωγή σ’ αυτόν διατάξεων με τις οποίες καθίσταται ποινικό αδίκημα η κατοχή διαβαθμισμένων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 περί των πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο εισάγεται πρόνοια στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία με την οποία καθίσταται αδίκημα η κατοχή των εν λόγω διαβαθμισμένων ουσιών για σκοπούς άλλους από αυτούς στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα 3 μέχρι 8 του κοινοτικού Κανονισμού. Περαιτέρω, καθορίζονται σ’ αυτό οι ποινές που επισύρει η διάπραξη του εν λόγω αδικήματος και παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να διατάζει τη δήμευση οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η ποινικοποίηση της παράνομης κατοχής πρόδρομων ουσιών κρίθηκε αναγκαία λόγω του κενού που παρατηρείται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος αυτού. Όπως δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, το Υπουργείο Υγείας, έπειτα από εισήγηση που υπέβαλε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, έκρινε σκόπιμη την κατάθεση της προτεινόμενης τροποποίησης στη Βουλή, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της χρήσης πρόδρομων ουσιών για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

12 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων