Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2010» και «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής για το πρώτο νομοσχέδιο κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και για το δεύτερο νομοσχέδιο κλήθηκε και παρευρέθηκε επίσης εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου για την πλήρη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το άρθρο 148 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα για την κατάργηση ορισμένων κριτηρίων για την επιβολή μηδενικού συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στις παραδόσεις, μετατροπές, επισκευές, συντηρήσεις, ναυλώσεις και μισθώσεις πλοίων και αεροσκαφών που δε συνάδουν με το εν λόγω άρθρο.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω νόμου, ώστε να ρυθμιστεί ρητά το θέμα της παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος του εφόρου για δικαστική διεκδίκηση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η διαγραφή του εκτοπίσματος για τα πλοία και του βάρους για τα αεροσκάφη ως κριτηρίου για την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ.

Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν παραγραφή του αγώγιμου δικαιώματος εντός έξι ετών από:

1. την ημερομηνία που υποβάλλεται φορολογική δήλωση χωρίς να έχει καταβληθεί το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται,

2. την ημερομηνία που το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο είχε υποχρέωση να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, αλλά είτε δεν υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση είτε δεν κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό,

3. την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιείται οποιοδήποτε ποσό ο έφορος έχει βεβαιώσει,

4. την ημερομηνία κατά την οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο είχε υποχρέωση να καταβάλει στον έφορο το ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό ΦΠΑ (ειδικό καθεστώς αστικών ταξί) και δεν το έπραξε,

5. την ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται, δυνάμει του νόμου, για καταβολή χρηματικής επιβάρυνσης, πρόσθετου φόρου ή τόκου.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για υλοποίηση των πιο πάνω νομοθετικών ρυθμίσεων προέκυψε, αφότου η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, με επιστολή της ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2008, είχε καλέσει το Τμήμα Τελωνείων να τροχοδρομήσει διαδικασίες για την καταχώριση αγωγών σε σχέση με οφειλόμενα ποσά. Συναφώς, το Τμήμα Τελωνείων της Δημοκρατίας είχε εισηγηθεί, δεδομένου του γεγονότος ότι ούτε οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας ούτε άλλης νομοθεσίας ρυθμίζουν το θέμα της παραγραφής αγώγιμων δικαιωμάτων, να γίνει ανάλογη ειδική ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε ενιαίο κείμενο νόμου με τον τίτλο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

4 Οκτωβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων