Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα υπό εξέταση νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των υπό συζήτηση νόμων είναι η τροποποίηση των κρατικών προϋπολογισμών για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, με στόχο τη μετονομασία αριθμού θέσεων σε διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας με αναδρομική ισχύ.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τη μετονομασία των ακόλουθων θέσεων:

1. Μιας θέσης Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού [Κλίμακα Α10(i)] σε Τεχνικό Επιθεωρητή [Κλίμακα Α10(i)] και μιας θέσης Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως [Κλίμακα Α9(i)] σε Ανώτερο Τεχνικό [Κλίμακα Α9(i)] στο Υπουργείο Εσωτερικών με αναδρομική ισχύ από τις 25 Ιουλίου 2007.

2. Δύο θέσεων Τεχνικού [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] σε Τεχνικούς Μηχανικούς [Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με αναδρομική ισχύ από τις 25 Ιουλίου 2007.

3. Μιας θέσης Βοηθού Φοροθέτη [Κλίμακες Α4 και Α7(ii)] σε Λειτουργό Εσωτερικών Προσόδων [Κλίμακες Α8, Α10 και Α11] στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων με αναδρομική ισχύ από τις 25 Ιουλίου 2007.

4. Μιας θέσης Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού [Κλίμακα Α10(i)] σε Τεχνικό Επιθεωρητή [Κλίμακα Α10(i)] και μιας θέσης Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως [Κλίμακα Α9(i)] σε Ανώτερο Τεχνικό [Κλίμακα Α9(i)] στο Υπουργείο Εσωτερικών με αναδρομική ισχύ από το έτος 2008.

5. Δύο θέσεων Τεχνικού [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] σε Τεχνικούς Μηχανικούς [Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με αναδρομική ισχύ από το έτος 2008.

6. Μιας θέσης Βοηθού Φοροθέτη [Κλίμακες Α4 και Α7(ii)] σε Λειτουργό Εσωτερικών Προσόδων [Κλίμακες Α8, Α10 και Α11] στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων με αναδρομική ισχύ από το έτος 2008.

7. Μιας θέσης Τεχνικού [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] σε Τεχνικό Μηχανικό [Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] στο Υπουργείο Άμυνας με αναδρομική ισχύ από τις 17 Ιουλίου 2009.

8. Μιας θέσης Τεχνικού [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] σε Τεχνικό Μηχανικό [Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με αναδρομική ισχύ από τις 17 Ιουλίου 2009.

9. Δύο θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή [Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] σε Υγειονομικούς Λειτουργούς (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας με αναδρομική ισχύ από τις 17 Ιουλίου 2009.

10. Μιας θέσης Τεχνικού [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] σε Τεχνικό Μηχανικό [Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] στο Υπουργείο Άμυνας (για το έτος 2010).

11. Μιας θέσης Τεχνικού [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] σε Τεχνικό Μηχανικό [Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (για το έτος 2010).

Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στα πλαίσια της συμφωνίας που έγινε το 2002 με την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) για αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου και στη βάση διεξαγωγής σχετικής μελέτης, είχε αποφασιστεί η πρόσληψη προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία να γίνεται σε τρεις αμιγείς κατηγορίες:

1. Απόφοιτοι σχολών μέσης παιδείας.

2. Απόφοιτοι σχολών με τριετή μεταλυκειακό κύκλο σπουδών.

3. Απόφοιτοι πανεπιστημίων.

Ακολούθως καθορίστηκαν τα βαθμολογικά επίπεδα των θέσεων και κατ’ επέκταση η απόδοση της αντίστοιχης μισθοδοτικής κλίμακας με βάση τα συμφωνηθέντα για το ενιαίο κρατικό μισθολόγιο. Στο μεταξύ όμως προέκυψε η ανάγκη διορθώσεων για αριθμό θέσεων τόσο στην επιστημονική όσο και στην τεχνική πυραμίδα θέσεων.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν οποιαδήποτε σημαντική επιβάρυνση στο κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι μισθοδοτικές αναπροσαρμογές βάσει σχετικών κανονισμών θα γίνουν σταδιακά και όχι απευθείας.

Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες λόγω του ότι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι παρουσίασαν αναγνωρισμένα πτυχία, τα οποία κατείχαν πριν από την ψήφιση των αντίστοιχων προϋπολογισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30 Σεπτεμβρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων