Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

          Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                        Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

          Ανδρέας Θεμιστοκλέους                                Αθηνά Κυριακίδου                             

          Γιάννος Λαμάρης                                            Γιώργος Βαρνάβα

          Γιαννάκης Γαβριήλ                                         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρία της κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ.  Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Εσπερινών Γυμνασίων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, να καταργηθούν τα τρία τρίμηνα και να εισαχθούν τα δύο τετράμηνα.

          Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να επέλθουν και σ’ αυτούς οι αντίστοιχες αλλαγές με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς.

          Ειδικότερα, οι προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες προωθούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και αφορούν την εισαγωγή των δύο τετραμήνων, στοχεύουν στην καλύτερη κατανομή της διδασκόμενης ύλης, στην καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών και στην καλύτερη εφαρμογή του ωρολόγιου προγράμματος.

          Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, το αρμόδιο υπουργείο προέβη στις αναγκαίες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι έδωσαν τη συναίνεσή τους για την υιοθέτηση των προτεινόμενων αλλαγών.

          Στα πλαίσια της συνεδρίας κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή, μετά από εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ, να προστεθεί στο κείμενο των δύο πιο πάνω κανονισμών σχετική διευκρινιστική πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι δύο μέρες που θα μεσολαβούν μεταξύ των δύο τετραμήνων και οι οποίες καθορίζονται ως “Ημέρες εκπαιδευτικού” και αξιοποιούνται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όταν συμπίπτουν με αργία ή Σαββατοκύριακο, τότε θα μεταφέρονται στις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες. 

          Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν και με τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς, καθώς και με την προσθήκη της πιο πάνω πρόνοιας.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού διαμόρφωσε, με βάση τα πιο πάνω, τα κείμενα και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων