Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων 2010 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Νόμος (Αρ. 1) του 2010»

Παρόντες:

          Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος              Σοφοκλής Φυττής

          Κλαύδιος Μαυροχάννας                                Γιώργος Βαρνάβα

          Λευτέρης Χριστοφόρου                                 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2010.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

          Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2010 Νόμου του 2010, ώστε τα καθήκοντα του λειτουργού που είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων και για την άσκηση ελέγχου πάνω στα κονδύλια της ΠΕΠ, τα οποία, με βάση τον ισχύοντα προϋπολογισμό, ασκούνται από ανώτερο λειτουργό της ΠΕΠ, να ασκούνται από πρόσωπο που κατέχει τη θέση λειτουργού της ΠΕΠ.

          Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον προϋπολογισμό του ταμείου της ΠΕΠ για το έτος 2010 πρόσθετης πίστωσης, ύψους €110.500, με σκοπό την καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων (σύνταξη και εφάπαξ) του ανώτερου λειτουργού της ΠΕΠ, που απεβίωσε το Μάρτιο του 2010.

          Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, με βάση το άρθρο 18(5) του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, σε σχέση με το προσωπικό της ΠΕΠ, ισχύουν κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.  Περαιτέρω, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε σχέση με τα δικαιώματα των υπαλλήλων της ΠΕΠ, που κατοχυρώνονται δυνάμει του άρθρου 18 του πιο πάνω νόμου, ισχύουν κατ’ αναλογίαν όσα εφαρμόζονται για τους δημόσιους υπαλλήλους και επεκτείνονται και στην κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.

          Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, για την καταβολή του ποσού της σύνταξης στον αποβιώσαντα ανώτερο λειτουργό της ΠΕΠ απαιτείται η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων, ύψους €10.500, στο άρθρο 02530 «Υπάλληλοι Ειδικών Ταμείων» και για την καταβολή του εφάπαξ (φιλοδώρημα) απαιτείται η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων, ύψους €100.000, στο άρθρο 02560 «Υπάλληλοι Ειδικών Ταμείων».

          Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2010, ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2010, ύψους €110.500, για τον πιο πάνω σκοπό.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2010 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

5 Ιουλίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων