Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010» και «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος           Αβέρωφ Νεοφύτου

          Σταύρος Ευαγόρου                                        Λευτέρης Χριστοφόρου

          Γιάννος Λαμάρης                                            Μαρία Κυριακού

          Ντίνος Χατζηνικόλας                                       Μαρίνος Σιζόπουλος

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2010.  Στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων.

          Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε ο φορολογικός συντελεστής του εταιρικού φόρου να αυξηθεί κατά μια εκατοστιαία μονάδα, από 10% σε 11%.  Η τροποποίηση αυτή θα έχει ισχύ για δύο έτη και θα αφορά το 2010 και το 2011.

          Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι επιβάλλονται και εισπράττονται επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτή λογίζεται σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980, για να αντισταθμιστεί μερικώς η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται από το 1980 μέχρι σήμερα στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας.      

          Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου αναμένεται να επιφέρουν ετησίως στα κρατικά ταμεία έσοδα της τάξεως των €70 εκατομ. από τη φορολόγηση του εισοδήματος, εκ των οποίων  €50 εκατομ. θα προέρχονται από ημεδαπές εταιρείες και €20 εκατομ. από εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, καθώς και €20,3 εκατομ. από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας.

          Ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση για αύξηση του συντελεστή φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας λήφθηκε, αφού κρίθηκε ότι η αξία των ακινήτων κατά το 1980, η οποία είναι η βάση για την επιβολή της εν λόγω φορολογίας, δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή αξία των ακινήτων, με αποτέλεσμα το κράτος να υπόκειται σε μεγάλες απώλειες εσόδων και οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε άνιση μεταχείριση. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι το ποσοστό των ιδιοκτητών ακινήτων που αναμένεται να επηρεαστεί από την αύξηση της φορολογίας κυμαίνεται στο 1,3%, ενώ διαβεβαίωσε ότι με την αύξηση της φορολογίας επί των κερδών των εταιρειών δε θα υπάρξει εκροή εσόδων αλλά ούτε απώλεια επιχειρήσεων, αφού θα επηρεαστούν μόνο οι κερδοφόρες επιχειρήσεις.  

          Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες φορολογικές ρυθμίσεις, κρίνοντας τα μέτρα κοινωνικά δίκαια, αφού με τον τρόπο αυτό η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης  θα επηρεάσει και την επιχειρηματική και την  εργοδοτική πλευρά και όχι μόνο τους εργαζομένους.         

          Οι εκπρόσωποι των CIPA, ΣΕΛΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων εξέφρασαν την αντίθεσή τους με το πρώτο και δεύτερο νομοσχέδιο και διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους για τις επιπτώσεις που θα επέλθουν στην οικονομία με την επιβολή πρόσθετης φορολογίας στις επιχειρήσεις.  Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι η αύξηση της φορολογίας επί των κερδών των εταιρειών θα επηρεάσει αρνητικά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο, καθώς και τις εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση των εσόδων του κράτους.  Επιπρόσθετα, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το επιπρόσθετο βάρος που καλούνται να επωμιστούν οι εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και μειωμένο κύκλο εργασιών, αφού οι επιβαρύνσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε αναγκαστική μείωση των υπαλλήλων τους και σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.    

          Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δε θα επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα έσοδα του κράτους, αφού οι εταιρείες ανάπτυξης γης θα μετακυλίσουν την επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση στους αγοραστές ακινήτων και οι αγοραστές ακινήτων των οποίων η γη δε θα υπόκειται σε φορολογία θα απαιτούν επιστροφή φορολογίας από το κράτος.  Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η αναθεώρηση του συστήματος φορολόγησης των ακινήτων είναι απαραίτητη, ενώ για την επίτευξη αύξησης των εσόδων του κράτους εισηγήθηκαν όπως δοθεί η ευκαιρία στον τομέα των κατασκευών να επαναδραστηριοποιηθεί, ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις ακίνητης περιουσίας και κατ’ επέκταση τα έσοδα του κράτους.

          Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων τέθηκε σωρεία ερωτημάτων από τα μέλη της επιτροπής και ζητήθηκε η κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν.  Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το κατά πόσο τα μέτρα που προτείνονται με τα εν λόγω νομοσχέδια είναι τα πιο αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια, ενώ ταυτόχρονα κατέθεσαν τις δικές τους εισηγήσεις για εναλλακτικούς τρόπους αύξησης των κρατικών εσόδων.

          Συναφώς με τα πιο πάνω, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι τεχνοκράτες του υπουργείου μελέτησαν τα σενάρια αύξησης εναλλακτικών φορολογιών, όπως όμως διαφάνηκε από τις εκτιμήσεις τους το όφελος για το κράτος θα ήταν μικρότερο απ’ αυτό που αναμένεται με τις προτεινόμενες αυξήσεις.  Ο ίδιος αρμόδιος σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ήδη στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που υπέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.        

          Ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, απαντώντας σε ερωτήματα των μελών της επιτροπής που αφορούν το νομοσχέδιο σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, ανέφερε ότι οι σημερινοί εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες, νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανέρχονται στις 590 000 συνολικά, από τους οποίους μόνο το 1,3% υποχρεούται να καταβάλλει φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία υπολογίζεται πάνω στη συσσωρευμένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους. Συναφώς, ανέφερε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση η αύξηση στη φορολογία θα συνεχίσει να επιβαρύνει μόνο το συγκεκριμένο ποσοστό ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας και όχι τους μικροϊδιοκτήτες.

          Ο ίδιος αρμόδιος σημείωσε ότι αναγνωρίζεται η ανισότητα που παρατηρείται στην εκτίμηση της αξίας της γης και για το λόγο αυτό το αρμόδιο τμήμα έχει ήδη αρχίσει την επανεκτίμηση των ακινήτων, ωστόσο η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για τα πέντε επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρότεινε την αύξηση της φορολογίας πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία ως μέτρο άμεσης αύξησης των εσόδων του κράτους. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους.

2.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους.

3.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

5 Ιουλίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων