Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

          Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος                 Λευτέρης Χριστοφόρου

          Σταύρος Ευαγόρου                                               Μαρία Κυριακού

          Γιάννος Λαμάρης                                                   Μαρίνος Σιζόπουλος

          Ντίνος Χατζηνικόλας                                              Μη μέλη της επιτροπής:

          Αβέρωφ Νεοφύτου                                                Γιώργος Περδίκης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και εκπρόσωποι του Ειδικού Ταμείου Διαχείρισης Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €19.692.610 και συνολικά έσοδα ύψους €18.750.353.

Τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου προέρχονται κυρίως από εισπράξεις των τελών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (€18.750.353) ύψους 0,22 σεντ ανά KWh για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο 2010 και 0,44 σεντ ανά KWh για τους υπόλοιπους μήνες του 2010, καθώς και από τόκους που προέρχονται από την επένδυση των αποθεμάτων του Ειδικού Ταμείου (€10.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του Ειδικού Ταμείου προορίζονται κυρίως για τα ακόλουθα:

1. Επιχορηγήσεις 18.002.600

2. Λειτουργικές δαπάνες 23.010

3. Μίσθωση υπηρεσιών/αντιμισθία 1.470.000

4. Συμμετοχή σε εκθέσεις ή/και σε άλλες εκδηλώσεις 50.000

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Ειδικό Ταμείο χρηματοδοτεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, φωτοβολταϊκών, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, βιομάζας κ.ά.), καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου ανέφερε ότι, με βάση τις πρόνοιες του Πενταετούς Σχεδίου Δράσης για Εξοικονόμηση Ενέργειας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση ετήσιου κονδυλίου ύψους €854.301 για αγορά και διάθεση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο καταναλωτικό κοινό για την περίοδο 2006-2010.

Ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου ανέφερε περαιτέρω ότι οι λαμπτήρες διατίθενται δωρεάν σε τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες υποστατικά (νοικοκυριά, εκκλησίες, μοναστήρια, σωματεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αγαθοεργά ιδρύματα και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς). Λόγω της μεγάλης ζήτησης από τους δικαιούχους που σημειώθηκε μέσα στο έτος 2007, η επιτροπή του Ειδικού Ταμείου προχώρησε σε προκήρυξη προσφορών για την αγορά των υπόλοιπων λαμπτήρων που προνοεί το πενταετές σχέδιο. Το Ειδικό Ταμείο ανέλαβε την υποχρέωση να επωμισθεί τη δαπάνη τόσο για την αγορά των λαμπτήρων όσο και για τη διαφημιστική εκστρατεία των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, ενώ η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου θα αναλάβει την αποθήκευση και τη διάθεση των λαμπτήρων στο καταναλωτικό κοινό. Εντός του 2010 αναμένεται να καταβληθεί ποσό ύψους €1.435.100 για την αγορά και διάθεση των λαμπτήρων βάσει των συμβολαίων που υπογράφηκαν με τους επιτυχόντες προσφοροδότες.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Ειδικού Ταμείου ενημέρωσαν την επιτροπή για τους δεσμευτικούς στόχους που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τους οποίους η Κύπρος πρέπει να πετύχει μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Συναφώς, ανέφεραν ότι η αύξηση των εσόδων του Ειδικού Ταμείου, η οποία θα προέλθει από την αύξηση του τέλους κατανάλωσης από 0,22 σεντ ανά KWh σε 0,44 σεντ ανά KWh, το οποίο υπολογίζεται στο σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται με άλλο σχετικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε και εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής. Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε τους ακόλουθους νομικά δεσμευτικούς στόχους που πρέπει να πετύχει η Κύπρος το 2010:

1. Το 13% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης της Κύπρου να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. Το 10% της κατανάλωσης στις μεταφορές να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κύριο μέτρο για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων είναι η λειτουργία των Σχεδίων Παροχής Χορηγιών για παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικών χορηγιών ή/και επιδότησης για ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ενθάρρυνσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η προτεινόμενη αύξηση του πιο πάνω αναφερόμενου τέλους θα επιβληθεί με γνωστοποίηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετά τη λήψη σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίσει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής αύξησης του τέλους. Η ισχύς της αύξησης σημειώνεται ότι θα πρέπει να αρχίσει μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο εκκρεμεί στη Βουλή.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους να καταθέσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για σκοπούς επιδότησης.

2. Τον αριθμό των αιτήσεων που δεν έχουν ακόμα εξεταστεί.

3. Τον αριθμό των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν.

4. Τη μελέτη αξιοποίησης κάθε τεχνολογίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για την Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων