Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Εξωτερικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

 

Ανδρέας ΑγγελίδηςΑβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Χρήστος Στυλιανίδης  
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μη μέλη της επιτροπής:
Κλαύδιος Μαυροχάννας Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Αγγελίδης  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει την πρώτη υπό αναφορά σύμβαση, έτσι ώστε να κυρωθούν οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο, οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την Τέταρτη Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης του Ρότερνταμ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τις 27 έως την 31η Οκτωβρίου 2008, και που η προσχώρηση σ’ αυτές αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 69.545 και ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2009. 

          Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει τη δεύτερη υπό αναφορά σύμβαση, έτσι ώστε να κυρωθούν οι τροποποιήσεις της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την Τέταρτη Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης της Στοκχόλμης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 4 μέχρι τις 8 Μαΐου 2009, και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 69.742 και ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2009.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Σύμβαση του Ρότερνταμ, που αναφέρεται συντομογραφικά ως Σύμβαση PIC (Prior Informed Consent), εισάγει περιορισμούς στην εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και προϊόντων φυτοπροστασίας, δημιουργώντας έτσι ένα μηχανισμό αλληλοενημέρωσης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στις περιπτώσεις που υπάρχει εισαγωγή ή εξαγωγή ενός από τα προϊόντα αυτά.  Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία, υλοποιώντας τις προενταξιακές δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύρωσε τη Σύμβαση του Ρότερνταμ με το Νόμο με αριθμό 20(ΙΙΙ) του 2004 και έγινε μέλος της σύμβασης αυτής από τις 17 Δεκεμβρίου 2004. Η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε το 2008 με το Νόμο με αριθμό 24(ΙΙΙ) του 2008.  Κατά την Τέταρτη Συνάντηση των μερών της Σύμβασης αποφασίστηκε η προσθήκη εφτά (7) νέων χημικών ουσιών στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙΙ της Σύμβασης, που περιλαμβάνει τις χημικές ουσίες ή τα παρασκευάσματα που υπόκεινται στη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση.  

          Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, η οποία αναφέρεται συντομογραφικά ως Σύμβαση POPs (Persistent Organic Pollutants), εισάγει περιορισμούς στην παραγωγή έμμονων οργανικών ρύπων, δηλαδή χημικών ουσιών με τοξικές ιδιότητες που ανθίστανται στη διάσπαση, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσής τους.  Όπως είναι επίσης γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία, υλοποιώντας τις προενταξιακές δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύρωσε τη Σύμβαση της Στοκχόλμης με το Νόμο με αριθμό 42(ΙΙΙ) του 2004 και έτσι έγινε μέλος της σύμβασης αυτής από τις 7 Μαρτίου 2005.  Με την Τέταρτη Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης της Στοκχόλμης αποφασίστηκε η προσθήκη εννέα (9) νέων χημικών ουσιών ή ομάδων ουσιών στα διάφορα Παραρτήματα της σύμβασης, όπου καταγράφονται οι διάφορες χημικές ουσίες για τις οποίες εφαρμόζονται διάφοροι περιορισμοί.

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι η μεταφορά των πιο πάνω τροποποιήσεων στην εθνική νομοθεσία δεν αναμένεται να επιφέρει κάποιο δημοσιονομικό κόστος για το κράτος, αφού δεν προβλέπεται να υπάρξουν πρόσθετες ανάγκες στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή των δύο νομοθεσιών.  Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν οικονομικές ή και κοινωνικές επιπτώσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω του ότι οι ουσίες που προστίθενται στους καταλόγους των δύο υπό αναφορά συμβάσεων υπόκεινται ήδη σε περιορισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε εθνικό επίπεδο.

          Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα μέρη της Σύμβασης της Στοκχόλμης έχουν υποχρέωση να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διάσκεψη του Μαΐου του 2009 από τις 10 Αυγούστου 2010.    

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1.      Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

2.      Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των συμβάσεων.

         Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

6 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων