Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Εξωτερικών για τo νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και  του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Κούβας (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

         

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος

Ανδρέας Αγγελίδης

Χρήστος Στυλιανίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Μη μέλη της επιτροπής:

Κλαύδιος Μαυροχάννας

Σοφοκλής Φυττής

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κούβας για συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού.  Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε στην Αβάνα στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 69.344 και με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 2009.

          Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας και τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η υπό εξέταση συμφωνία αναμένεται ότι θα ενισχύσει και θα αναπτύξει τις φιλικές και αλληλέγγυες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου στις διμερείς σχέσεις. Η υπό αναφορά συμφωνία προβλέπει ανάμεσα σε άλλα ότι τα δύο μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις αντίστοιχες πολιτιστικές πολιτικές τους και παράλληλα θα προωθούν και θα αναλαμβάνουν διάφορα έργα συνεργασίας, στη βάση της εν λόγω συμφωνίας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές νομοθεσίες των δύο χωρών.

          Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ενημερωτικά ότι η συμφωνία περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως:

1.             τη διοργάνωση διασκέψεων, συμποσίων και διαλέξεων, όπου θα ανταλλάσσονται εμπειρίες σχετικά με τη διδασκαλία των τεχνών μεταξύ φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών,   

2.             την εκπαίδευση, την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ μουσείων, βιβλιοθηκών και θεάτρων, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών  στον τομέα της προστασίας, αναπαλαίωσης και συντήρησης μνημείων και πολιτιστικών χώρων,

3.             τη συμμετοχή κυπριακών και κουβανικών πολιτιστικών φορέων σε διεθνή φεστιβάλ μουσικής, τέχνης, θεάτρου και κινηματογράφου που θα διοργανώνονται στις δύο χώρες.    

          Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε περαιτέρω ότι στο παρόν στάδιο τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται σε διαδικασία σύστασης διακυβερνητικής επιτροπής, η οποία θα έχει πολιτικό και τεχνικό ρόλο, αφού θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα συντονίζει τις εργασίες και τους στόχους της εν λόγω συμφωνίας.  Σε συμπλήρωση των πιο πάνω ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Σεπτέμβριο του 2010 αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο μερών με σκοπό τη δημοσιοποίηση της επιτροπής και την ανταλλαγή απόψεων ως προς τις προτεραιότητες και τις θέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του κάθε κράτους μέρους. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1.      Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του προτεινόμενου νόμου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2.      Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής.

         Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής.

 

 

6 Iουλίου 2010

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων