Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αγνοουμένων (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων- Αγνοουμένων-Παθόντων: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών:
Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος
Κλαύδιος Μαυροχάννας Τάσος Μητσόπουλος
Λευτέρης Χριστοφόρου Αριστοφάνης Γεωργίου
Σοφοκλής Φυττής Γιαννάκης Θωμά
Γιώργος Βαρνάβα Ανδρέας Αγγελίδης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων και Νομικών μελέτησαν από κοινού το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Αγνοουμένων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αγνοουμένων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου (Νόμος αριθμός 77 του 1979), ώστε στην Ειδική Επιτροπή που συνιστάται για σκοπούς καλύτερης και αποτελεσματικότερης εφαρμογής του εν λόγω νόμου να μπορεί να μετέχει ως μέλος της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τον υφιστάμενο νόμο, η πιο πάνω Ειδική Επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο και το διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αγνοουμένων και του αρχιπρωτοκολλητή ή εκπρόσωπό του ως μέλη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, λόγω του ότι η πιο πάνω ρύθμιση είναι περιοριστική ως προς την εκπροσώπηση του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μόνο από το διευθυντή.

Ως εκ τούτου, με τον προτεινόμενο νόμο παρέχεται η δυνατότητα στο διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να εξουσιοδοτεί εκπρόσωπό του να παρευρίσκεται στις συνεδρίες της Ειδικής Επιτροπής, όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό δεν του επιτρέπουν την προσωπική παρουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι πρόεδροι και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων και Νομικών ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

5 Ιουλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων