Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από τους βουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και κ. Αθηνά Κυριακίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

Η επιτροπή εξέτασε την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η, στις 8 και 22 Ιουνίου 2010, και τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της Οργάνωσης Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΟΕΔΕ), του Κλάδου Επιθεωρητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΑΣΥΔΥ), της Συντεχνίας Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΕΔΕΚ), της Κίνησης Αδιόριστων Καθηγητών, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε η ηλικία αφυπηρέτησης των καθηγητών να δύναται να επεκταθεί από το εξηκοστό έτος, που ισχύει σήμερα, στο εξηκοστό τρίτο έτος, για σκοπούς κάλυψης της συντάξιμης υπηρεσίας τους.

Επισημαίνεται ότι, προτού κατατεθεί η εν λόγω πρόταση νόμου, η επιτροπή είχε εξετάσει σε παλαιότερες συνεδρίες της σχετικό αυτεπάγγελτο θέμα, το οποίο ενεγράφη το 2007 και αφορούσε την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών λειτουργών στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικία τους. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών και συγκεκριμένα στις 9 Ιουνίου 2009 οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστεί το αίτημά τους να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης όλων των καθηγητών μέχρι το εξηκοστό τρίτο έτος, στη βάση των ρυθμίσεων που ισχύουν για την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, η ΟΕΛΜΕΚ απέστειλε στην επιτροπή και γραπτώς την απόφαση της παγκύπριας συνδιάσκεψής της για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής στις 9 Μαρτίου 2010, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του πιο πάνω αυτεπάγγελτου θέματος, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το θέμα έχει μελετηθεί από το υπουργείο του πάρα πολύ προσεκτικά και είναι ένα από τα μέτρα που έχει συμπεριληφθεί στο συνολικό πακέτο οικονομικής πολιτικής και βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών και το οποίο επρόκειτο να συζητηθεί με τα συνεργαζόμενα κόμματα, καθώς και με τα υπόλοιπα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους. Επίσης, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, το θέμα βρισκόταν στο τραπέζι του διαλόγου ως ένα από τα θέματα για τα οποία θα έπρεπε να ληφθεί μία συναινετική απόφαση, διότι αφορά τα δημόσια οικονομικά, και ολοκληρώνοντας είχε αναφέρει ότι εντός δύο έως τριών εβδομάδων το αργότερο θα υπήρχε μία συναινετική κατάληξη για το γενικότερο πακέτο.

Στη συνέχεια, λόγω μη ύπαρξης οποιωνδήποτε εξελίξεων σε σχέση με το θέμα, προωθήθηκε η κατάθεση της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου στις 13 Μαΐου 2010.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ώστε παράλληλα με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των καθηγητών στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας να ρυθμιστεί και η δυνατότητα του καθηγητή για πρόωρη οικειοθελή αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την ημερομηνία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, που θα είναι το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, η εν λόγω πρόταση νόμου πρέπει να προωθηθεί για ψήφιση παράλληλα με την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου.

Οι εισηγητές των προτάσεων κ. Νίκος Τορναρίτης, Νικόλας Παπαδόπουλος και Αθηνά Κυριακίδου, οι οποίοι υποστηρίζουν την παράλληλη προώθηση και των δύο προτάσεων νόμου, κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης, αφού υπενθύμισε ότι το μέτρο της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης είχε συμπεριληφθεί, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, στο συνολικό πακέτο οικονομικής πολιτικής και βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών, τόνισε ότι το μέτρο αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Κύπρου. Επίσης, το μέτρο αυτό, όπως τόνισε ο ίδιος, θα έχει σημαντικότατα οφέλη για τα δημόσια οικονομικά, τις αποταμιεύσεις και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού οι εκπαιδευτικοί που εγγράφονται σήμερα στον κατάλογο διοριστέων ξεπερνούν τους 30 000 και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΥ, δε θα διοριστούν ποτέ.

Για τους πιο πάνω λόγους ο ίδιος εισηγητής πρότεινε την παράλληλη λήψη των ακόλουθων μέτρων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα οποία, κατά την άποψή του, θα συμβάλουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των άνεργων εκπαιδευτικών:

1. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τον εκσυγχρονισμό του καταλόγου διοριστέων.

2. Επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στο γυμνασιακό κύκλο.

3. Επέκταση του θεσμού του υπεύθυνου τμήματος στη β΄ γυμνασίου.

4. Μείωση του αριθμού των μαθητών κατά τάξη στους είκοσι μαθητές.

5. Επέκταση της εργαστηριοποίησης μαθημάτων, όπου αυτό ενδείκνυται.

Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε πρόσθετα ότι η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης αποτελεί μέτρο οικονομικής εξυγίανσης, το οποίο θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των πιέσεων των δημόσιων οικονομικών στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εμπλεκόμενων μερών επιθυμεί την υιοθέτηση του μέτρου αυτού. Ειδικότερα, πρόσθεσε ότι , όταν το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίαζε τα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης τον περασμένο Φεβρουάριο, περιλαμβανόταν στο κεφάλαιο των συντάξεων και το μέτρο που αφορά την επέκταση του ορίου της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Επίσης, όπως επισήμανε ο ίδιος, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μελέτες, με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας των καθηγητών θα υπάρξει ένα συνολικό ποσό εξοικονόμησης πέραν των €33 εκατομ. μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ποσό το οποίο είναι ιδιαίτερα σεβαστό, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο αφυπηρετούν εκατόν πενήντα άτομα το χρόνο.

Επιπρόσθετα, ο πιο πάνω εισηγητής τόνισε ότι, επειδή η κυβέρνηση προτίθεται να περικόψει τις φοιτητικές χορηγίες ύψους €27 εκατομ. για τα επόμενα τρία χρόνια, με την προώθηση του προτεινόμενου μέτρου για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών θα καταστεί δυνατή η διασφάλισή τους.

Ολοκληρώνοντας τις εισηγήσεις του, ο ίδιος εισηγητής ζήτησε να ενημερωθεί η επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών κατά πόσο συνεχίζει να υιοθετεί τις θέσεις αυτές και, αν όχι, να αναφέρει τους λόγους. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει υπολογισμό του κόστους εξοικονόμησης, σε περίπτωση που προχωρήσει η Βουλή στην προώθηση των συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων και επεκτείνει το όριο αφυπηρέτησης.

Η κ. Αθηνά Κυριακίδου επισήμανε επίσης ότι, παρ’ όλο που ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στην προώθηση του μέτρου επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος, το μέτρο αυτό δε συμπεριλαμβάνεται τελικά στα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης. Πρέπει όμως, όπως τόνισε η ίδια, το θέμα να τύχει εξέτασης σε όλες του τις διαστάσεις, διότι, με βάση τον κατάλογο διοριστέων, δεν υπάρχει προοπτική διορισμού των καθηγητών ή, σε περίπτωση διορισμού, αυτός θα γίνει περίπου στο εξηκοστό έτος της ηλικίας τους.

Στα πλαίσια της μελέτης των πιο πάνω προτάσεων νόμου οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ δήλωσαν ότι επιθυμούν να εφαρμοστεί ό,τι ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Επίσης, όπως τόνισαν, οι ίδιοι εκπροσωπούν μία οργάνωση 6 500 εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης και διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμα σε ένα κράτος ισονομίας και ισοπολιτείας να αφυπηρετούν μέχρι το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι δεν κλείνουν το δρόμο στη νέα γενιά και ως οργάνωση έχουν καταθέσει πάρα πολλές φορές προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι οποίες δίνουν λύσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εργοδότηση της νέας γενιάς. Γι’ αυτό το λόγο δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Οι εκπρόσωποι της ΟΛΤΕΚ δήλωσαν ότι η οργάνωσή τους είναι υπέρ της προώθησης του μέτρου επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας των καθηγητών.

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ διαφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς προς την επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης του αναφερθέντος πιο πάνω αυτεπάγγελτου θέματος.

Οι εκπρόσωποι του Κλάδου Επιθεωρητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης και του Κλάδου Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης ζήτησαν να επεκταθεί το όριο αφυπηρέτησης μέχρι το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, αφού αυτοί εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους πιο πάνω, οι επιθεωρητές της μέσης και της τεχνικής εκπαίδευσης θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ανήκουν στην ΠΑΣΥΔΥ και οι επιθεωρητές της δημοτικής εκπαίδευσης με την προαγωγή τους στη θέση του επιθεωρητή διαγράφονται από την ΠΟΕΔ και εντάσσονται στην ΟΕΔΕ, όπου εργάζονται με τους όρους εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι της ΣΕΔΕΚ, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς ενώπιον της επιτροπής, ζήτησαν την άμεση προώθηση και εφαρμογή του μέτρου για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος. Οι ίδιοι, μεταξύ άλλων, κάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εφαρμόσει την προεκλογική του δέσμευση για εργαστηριοποίηση των μαθημάτων, ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός 1 150 περίπου νέων καθηγητών. Επίσης, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, με την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας θα στραφούν από τα ιδιωτικά σχολεία στα δημόσια χιλιάδες μαθητές και έτσι θα καταστεί αναγκαίο να διοριστούν ακόμη περισσότεροι καθηγητές.

Οι εκπρόσωποι της ΠΣΕΜ διαφώνησαν με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος διότι, κατά την άποψή τους, πρώτον, θα ενισχυθεί το ηλικιακό χάσμα και, δεύτερον, οι νέοι θα οδηγηθούν στην ανεργία.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΝ, αφού διαφώνησαν με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος, δήλωσαν ότι το φοιτητικό κίνημα προειδοποιεί ότι τέτοια μέτρα θα επιτείνουν το πρόβλημα, οδηγώντας περισσότερους νέους στην ανεργία και διευρύνοντας την παραπαιδεία. Επίσης, όπως δήλωσαν, τα συγκεκριμένα μέτρα δε θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα την οικονομία, αλλά θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, διότι μπορεί κατά τα τρία πρώτα χρόνια από την εφαρμογή του μέτρου, κατά τα οποία δε θα αφυπηρετούν καθηγητές, να μην υπάρξει οικονομικό κόστος, αλλά κατά τα επόμενα χρόνια, όπου οι συντάξεις και οι μισθοί των εκπαιδευτικών θα είναι ακόμα υψηλότεροι, το οικονομικό πρόβλημα θα διογκωθεί. Επομένως, σύμφωνα με τους ιδίους, θα δημιουργηθούν προβλήματα τόσο για τους νέους όσο και την οικονομία γενικότερα.

Οι εκπρόσωποι της Κίνησης Αδιόριστων Καθηγητών, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς ενώπιον της επιτροπής, εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την προώθηση του προτεινόμενου μέτρου. Οι επιπτώσεις, όπως δήλωσαν, θα είναι η αύξηση της ανεργίας και η διεύρυνση του ηλικιακού χάσματος που υπάρχει ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επίσης, οι ίδιοι εξέφρασαν επιφυλάξεις κατά πόσο το μέτρο αυτό θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα τα κρατικά ταμεία.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών αρχικά δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι το θέμα μελετάται ακόμα από το Υπουργείο Οικονομικών. Επισήμαναν επίσης ότι με το ποσό των €33 εκατομ. που αφορά τη μη καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σ’ αυτούς που θα αφυπηρετούσαν στο εξηκοστό έτος, στο οποίο είχε γίνει αναφορά, δε θα επέλθει εξοικονόμηση, αλλά απλώς μετάθεση της καταβολής του, αφού το ποσό αυτό θα καταβληθεί στη συνέχεια αναγκαστικά.

Επισημαίνεται ότι σε κατοπινό στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων ρυθμίσεων παρευρέθηκε και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μετέφερε την πολιτική θέση της κυβέρνησης. Όπως δήλωσε, έχουν συνεκτιμηθεί όλες οι κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του θέματος, καθώς και το επίπεδο της εκπαίδευσης και κρίνεται ότι θα επέλθουν αρνητικές συνέπειες από τυχόν προώθηση του μέτρου αυτού, γι’ αυτό και η κυβέρνηση τάσσεται εναντίον της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των καθηγητών. Επιβεβαίωσε επίσης τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, που είχε γίνει σε παλαιότερη συνεδρία της επιτροπής, ότι δηλαδή το συγκεκριμένο αυτό μέτρο περιλαμβανόταν στο πακέτο των μέτρων εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών Ωστόσο, το πακέτο περιλάμβανε και άλλα θέματα από τα οποία η κυβέρνηση ενέκρινε μόνο ορισμένα, χωρίς να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο μέτρο σ’ εκείνα που τελικά εγκρίθηκαν.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας (Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) δήλωσαν συναφώς ότι από την υιοθέτηση των σχεδίων νόμου θα υπάρξει αύξηση τόσο των εσόδων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί οι εισφορές θα καταβάλλονται για επιπλέον τρία χρόνια, όσο και των εξόδων, γιατί θα καταβάλλονται συντάξεις μεγαλύτερου ύψους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να είναι αντισυνταγματικές, αλλά τόνισε ότι η τοποθέτηση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη ότι δεν αυξάνονται οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, πρέπει να συνυπολογισθεί το σύνολο της οικονομικής δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε το συνολικό ποσό των μισθών για τα επιπλέον τρία χρόνια από την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό των συντάξεων και των εφάπαξ επιδομάτων.

Πρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος εξέφρασε την επιφύλαξή της σε σχέση με το θέμα του καταλόγου διοριστέων, διότι, κατά την άποψή της, πρέπει παράλληλα να μελετηθεί σοβαρά και το θέμα της κατάργησής του. Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι θα ήταν σωστό να προβλεφθεί κλιμακωτή αφυπηρέτηση, ώστε να είναι λιγότερο οδυνηρές οι συνέπειες για τα άτομα που βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου διοριστέων και έχουν άμεση προσδοκία διορισμού.

Ο πρόεδρος της ΕΕΥ επισήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν πρέπει να εφαρμοστούν από τη νέα σχολική χρονιά, λόγω του ότι έχουν ήδη γίνει οι προαγωγές και έχουν πληρωθεί οι θέσεις. Δήλωσε επίσης ότι θα ήταν καλύτερο να εφαρμοστεί σταδιακά η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης. Τέλος, επισήμανε ότι με την ψήφιση του νομοθετικού μέτρου ίσως υπάρξει καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου για τους αναπήρους σε σχέση με το ποσοστό του 10%, διότι θα είναι λιγότερα τα άτομα τα οποία θα διορίζονται.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προτεινόμενων ρυθμίσεων, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κατέθεσαν επιστολή, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010, προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας με την οποία ζητούσαν από αυτόν όπως, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το θέμα, μεριμνήσει, ώστε να κατατεθούν έγκαιρα όλα τα αναγκαία στοιχεία που έχουν ζητηθεί από όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κοινοποίησαν αντίγραφο της πιο πάνω επιστολής και στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΕΕΥ, ανταποκρινόμενη στο αίτημα για κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων, απέστειλε με επιστολή της, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2010, χρονολογικό κατάλογο των αφυπηρετήσεων των εκπαιδευτικών ανά θέση και ανά ειδικότητα.

Πρόσθετα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με επιστολή τους ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2010, διευκρινίζουν ότι σε σχέση με το θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των καθηγητών δεν έχουν προβεί σε διενέργεια σχετικής μελέτης, στην οποία να αναφέρονται επακριβώς ποσά και αριθμοί. Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχαν αναθέσει στον Εσωτερικό Αναλογιστή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διερευνήσει κατά πόσο θα επηρεαστεί η οικονομική κατάσταση του ταμείου εξαιτίας του πιο πάνω θέματος και σε ποιο βαθμό.

Σύμφωνα με τους ιδίους, ο Αναλογιστής συμπεραίνει ότι η οικονομική κατάσταση του ταμείου δε θα επηρεαστεί, αν:

1. ο ρυθμός μεγέθυνσης του αριθμού των εκπαιδευτικών είναι μηδενικός, δηλαδή κάθε χρόνο ο αριθμός των νεοπροσληφθησομένων εκπαιδευτικών στη δημόσια υπηρεσία ισούται με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που αποχωρούν από αυτήν, και παράλληλα

2. το προφίλ του συνόλου των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μισθούς παραμένει σταθερό.

Σε περίπτωση όμως που το πιο πάνω μέτρο διαφοροποιήσει τη δομή των μισθών, ούτως ώστε να αυξηθεί το μισθολόγιο έστω και προσωρινά, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα έσοδα του ταμείου από εισφορές, αλλά παράλληλα θα αυξηθεί και το κόστος των συντάξεων, λόγω του ότι θα αποκτηθούν περισσότερες ασφαλιστικές μονάδες με τις υψηλότερες αποδοχές. Ως εκ τούτου, η οικονομική κατάσταση του ταμείου θα διαφοροποιηθεί ελάχιστα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος κρίθηκε αναγκαίο όπως οι πιο πάνω προτάσεις, οι οποίες αφορούν μόνο τους καθηγητές, τύχουν περαιτέρω νομοτεχνικής βελτίωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την πρώτη πρόταση νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της σταδιακής αφυπηρέτησης στην ίδια βάση που εφαρμόστηκε και για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που επιφέρει η πρώτη πρόταση νόμου αφορούν διατάξεις σε σχέση με το συντελεστή σύνταξης και την καταβολή του εφάπαξ επιδόματος, τις περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης και τις περιπτώσεις πρόωρης οικειοθελούς αφυπηρέτησης. Επιπρόσθετα, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί και στις δύο υπό αναφορά προτάσεις νόμου πρόνοια για έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης το Υπουργείο Οικονομικών δεν απέστειλε στην επιτροπή οποιαδήποτε επιστολή σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία που ζητήθηκαν από αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με βάση τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετούν τις πρόνοιες των δύο υπό αναφορά προτάσεων νόμου και γι’ αυτό εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτές έχουν τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010» και «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010», αντίστοιχα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις πρόνοιες των δύο προτάσεων νόμου, γι’ αυτό και θα τις καταψηφίσουν.

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων