Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

         

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαμάρης  

                                                                                

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιουνίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Αρχαιοτήτων).

          Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €326.034 και έσοδα ύψους €1.921.719, τα οποία προέρχονται κυρίως από μέρος των εσόδων του κράτους από το ΛΟΤΤΟ/ΠΡΟ-ΤΟ, το τριάντα τοις εκατόν των τελών εισόδου στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και από τόκους.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ταμείου για το έτος 2010 αφορούν κυρίως την ετοιμασία εγγράφων για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία και τις αμοιβές των μελών της τεχνικής επιτροπής για την ετοιμασία του κτιριολογικού προγράμματος του νέου μουσείου. Το συσσωρευμένο αποθεματικό του ταμείου αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των €38.077.843 την 31η Δεκεμβρίου 2010.

          Ειδικότερα, οι κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού του ταμείου για το 2010 αναλύονται ως ακολούθως:

·               Λειτουργικές δαπάνες                                                          €   11.034

·               Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες                                   €   15.000

·               Ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων                          € 300.000

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή για τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου όσον αφορά την ανέγερση του νέου μουσείου και ανέφερε ότι έχουν ετοιμαστεί τα σχετικά έγγραφα για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η οποία θα δημοσιευτεί κατά το τέλος του τρέχοντος μήνα. Μέχρι το τέλος του 2010 αναμένεται να συμπληρωθεί η διαδικασία προεπιλογής αρχιτεκτόνων με μέγιστο αριθμό τους είκοσι (20) και ελάχιστο αριθμό τους πέντε (5). Κατόπιν, το 2012 θα ακολουθήσει το στάδιο της υποβολής των προτάσεων και η βράβευση των καλύτερων μελετών.  Περί τα τέλη του 2013 αναμένεται η ολοκλήρωση των εγγράφων και πλήρων μελετών.  Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει τέσσερα (4) χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό €100 εκατομ. και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το 2017.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση του Μουσείου για το 2010.

          Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων