Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Συμφωνίας του 2001 για το Κακάο (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Χρήστος Στυλιανίδης  
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μη μέλη της επιτροπής:
Κλαύδιος Μαυροχάννας Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2001 για το Κακάο, η προσχώρηση στην οποία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Απριλίου 2010, με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 70.249.

Η υπό αναφορά συμφωνία στοχεύει μεταξύ άλλων:

1. στην προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομίας του κακάου σε παγκόσμια κλίμακα,

2. στην παροχή κατάλληλου πλαισίου για τη συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας του κακάου,

3. στη συμβολή για την ενίσχυση των εθνικών οικονομιών κακάου των χωρών μελών,

4. στη συμβολή στην ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας του κακάου, προς το συμφέρον όλων των μελών, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η ισχύουσα Διεθνής Συμφωνία για το Κακάο του 2001, μετά από διάφορες παρατάσεις, θα ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, ενώ επίκειται η δημιουργία νέας συμφωνίας μετά τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας, χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στο παρόν στάδιο.

Ο ίδιος εκπρόσωπος κατέθεσε επίσης στην επιτροπή ότι η Διεθνής Συμφωνία για το Κακάο του 2001 εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την απόφαση 2002/970/ΕΚ του Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2002, και για το λόγο αυτό κρίνεται απόλυτα αναγκαίο για την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί στην κύρωση της συμφωνίας τάχιστα, καθότι θεωρείται ήδη μέλος του Διεθνούς Οργανισμού του Κακάο, μέσω της ιδιότητάς της ως κράτος μέλος της ΕΕ.

Τέλος, με βάση την ανάλυση του αντίκτυπου της σύμβασης αυτής, η σύμβαση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κακάου, ενώ από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου δεν αναφέρεται καμία οικονομική επίπτωση στο δημόσιο τομέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2001 για το Κακάο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων