Αρχείο

    

Κοινή Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Εξωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Εξωτερικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών:
Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος
Χρήστος Στυλιανίδης Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αριστοφάνης Γεωργίου
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιαννάκης Θωμά
Ανδρέας Αγγελίδης Άριστος Αριστοτέλους
Δημήτρης Συλλούρης Ανδρέας Αγγελίδης
  Νικόλας Παπαδόπουλος

                 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου και 9 Ιουνίου 2010. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κύπρου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και στη συνέχεια, μετά από απόφαση των μελών της, ακολούθησε η εξέταση του νομοσχεδίου σε κοινή συνεδρίαση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

          Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου [Νόμος αρ. 22(ΙΙΙ) του 2004], έτσι ώστε, αφενός, να εφαρμοστούν οι διατάξεις της Απόφασης-Πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 24ης Φεβρουαρίου 2005 για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών,  μέσα από τις υφιστάμενες δομές και διαδικασίες του βασικού νόμου και, αφετέρου, να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με ορισμένες διατάξεις του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο, για να καταστεί ποινικό αδίκημα η εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα διακοπή της λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστή, μέσω αποκλεισμού της πρόσβασης στα δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

          Κύριος στόχος της πιο πάνω απόφασης-πλαίσιο είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών, που είναι υπεύθυνες για την επιβολή του νόμου στα κράτη μέλη, μέσω της προσέγγισης των κανόνων του ποινικού δικαίου των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαπιστωθεί επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών που οφείλονται κυρίως στην απειλή που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα, οι οποίες έχουν συχνά διασυνοριακή διάσταση, λόγω και του υπερεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών.  Επιπρόσθετα, υπάρχει αυξημένη ανησυχία για ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών που αποτελούν μέρος της ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών μελών, γεγονός το οποίο αποτελεί απειλή για την επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και πρέπει να αντιμετωπισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

          Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κύπρου δήλωσε συναφώς ότι η ανάγκη για τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ πρόσθεσε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση για ποινικοποίηση της παράνομης παρεμβολής στα συστήματα υπολογιστών θα παρέχεται σε αυτά μεγαλύτερη προστασία σε σχέση με τις επιθέσεις που δέχονται.

          Σε συμπλήρωση των πιο πάνω ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές της δημοκρατίας -Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Αστυνομική Διεύθυνση Κύπρου- από το Μάρτιο του 2007, όπως ορίζει η απόφαση-πλαίσιο, παρ’ όλο που δεν έχει ακόμα εναρμονισθεί πλήρως η εθνική νομοθεσία.

          Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου, μέλη των δύο επιτροπών έθεσαν σωρεία ερωτημάτων προς τους παρευρισκομένους που αφορούσαν κυρίως την υφιστάμενη νομοθεσία και σε μικρότερο βαθμό το υπό αναφορά νομοσχέδιο.  

           Συναφώς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορούν μεταφορά συγκεκριμένων διατάξεων του κειμένου της Απόφασης-Πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ στην εθνική νομοθεσία, για τις οποίες δεν περιλαμβανόταν πρόνοια στο βασικό νόμο με τον οποίο κυρώθηκε το 2004 από την Κυπριακή Δημοκρατία η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου.    

          Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε στα μέλη των δύο επιτροπών όπως προχωρήσει η ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, και όπως ακολουθήσει η συζήτηση των σημείων που προέκυψαν σχετικά με τον υφιστάμενο κυρωτικό νόμο σε κατοπινό στάδιο μεταξύ της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και των αρμόδιων αρχών.              

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

  

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων