Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Απριλίου, στις 13 και 27 Μαΐου 2010. Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες), του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου (ΣΑΠΑΑΚ) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Ευρωαγροτικός. Ο Όμιλος Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΑΣΥΕΡΑ), ο Σύνδεσμος Πολυδύναμων Σκαφών και ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμου, ώστε, στις περιπτώσεις που η επίδοση ειδοποίησης για εξώδικη ρύθμιση αδικήματος που διέπραξε πρόσωπο δεν είναι δυνατή σε αυτό, να θεωρείται ότι η εν λόγω επίδοση έγινε με επικόλλησή της στο κύριο κατάρτι ή σε άλλο περίοπτο μέρος του σκάφους σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, αφού συχνά ο εντοπισμός του προσώπου που διέπραξε το αδίκημα, για σκοπούς επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης, είναι αδύνατος. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με την πιο πάνω τροποποίηση αναμένεται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση του εργασιακού χρόνου των αρμόδιων κυβερνητικών λειτουργών, καθώς και αύξηση των εσόδων του κράτους.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες πρόνοιες αναμένεται ν’ απλοποιηθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες που αφορούν την εξώδικη ρύθμιση αδικήματος, καθώς και να καταστεί ο νόμος άμεσα εφαρμόσιμος, στις περιπτώσεις όπου πρόσωπα με τις πράξεις τους δημιουργούν προβλήματα στα αλιευτικά καταφύγια του νησιού.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, παρόλο που συμφώνησαν με τη γενικότερη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, εξέφρασαν ορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων προνοιών.

Οι πιο πάνω επιφυλάξεις υιοθετήθηκαν από βουλευτές μέλη της επιτροπής, οι οποίοι εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, την προσθήκη προνοιών με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι θα πραγματοποιείται κάθε δυνατή προσπάθεια ανεύρεσης του υπό αναφορά προσώπου, προτού η εν λόγω ειδοποίηση θεωρηθεί ότι επιδόθηκε με επικόλλησή της στο κατάρτι ή σε άλλο περίοπτο μέρος του σκάφους. Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως μελετήσει περαιτέρω το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου και επανέλθει με εισηγήσεις σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα.

Συνακόλουθα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2010, ανέφερε ότι η προτεινόμενη μέθοδος επίδοσης θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που οι προσπάθειες εντοπισμού του προσώπου που παρανομεί αποβαίνουν άκαρπες. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, το τμήμα εμμένει στη θέση ότι το νομοσχέδιο πρέπει να παραμείνει ως έχει, ώστε να καταστεί αποτελεσματική και άμεση η εφαρμογή της νομοθεσίας.

Στα πλαίσια των επόμενων συνεδριάσεων της επιτροπής η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η επίδοση ειδοποίησης εξώδικης ρύθμισης αδικήματος με επικόλλησή της στο κύριο κατάρτι του σκάφους ή σε άλλο περίοπτο μέρος του αποτελεί μακρά ναυτιλιακή παράδοση και εθιμικό δίκαιο, αναφέροντας παράλληλα ότι αυτή θεωρείται καλή επίδοση”.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε ν’ αναφέρεται ως «Ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων