Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Τάσος Μητσόπουλος, αναπλ. πρόεδρος

Άριστος Αριστοτέλους

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ανδρέας Αγγελίδης

Γιαννάκης Θωμά

Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, έτσι ώστε η επαναληπτική εξέταση για τους ασκούμενους δικηγόρους να διεξάγεται την τρίτη αντί την πρώτη εξεταστική περίοδο κάθε ημερολογιακού έτους, με κύριες εξεταστικές περιόδους την πρώτη και τη δεύτερη εξέταση κάθε ημερολογιακού έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία οι εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου για τους ασκούμενους δικηγόρους διεξάγονται τρεις φορές κάθε έτος και συγκεκριμένα το Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Οκτωβρίου, που είναι οι κύριες εξεταστικές περίοδοι, δικαιούνται να παρακαθίσουν όσοι ασκούμενοι δικηγόροι επιθυμούν, ανεξάρτητα αν μετείχαν ή όχι σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους, ενώ στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου δικαιούνται να παρακαθίσουν μόνο όσοι έχουν μερικώς ή ολικώς αποτύχει σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η μεταφορά της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου από το Φεβρουάριο στον Οκτώβριο προτάθηκε από το Νομικό Συμβούλιο, το οποίο έκρινε ότι η διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων τον Οκτώβριο συνάδει περισσότερο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ασκούμενων δικηγόρων, το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων