Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Στέλλα Κυριακίδου

Αθηνά Κυριακίδου

Γιάννος Λαμάρης

Στέλιος Ιερωνυμίδης

Ντίνα Ακκελίδου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Ωστόσο, στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος, μετά από αίτημα που υποβλήθηκε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα σημεία αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Το εν λόγω αίτημα έγινε δεκτό από το σώμα και η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε για δύο εβδομάδες, ώστε να επανεξεταστεί από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Αντιναρκωτικού Συμβούλιου Κύπρου (ΑΣΚ). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων πλευρών και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση της πρόνοιας που καθορίζει τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό προσώπου στη θέση του προέδρου του ΑΣΚ. Συγκεκριμένα, την επιτροπή απασχόλησε εκ νέου η αντικειμενικότητα των κριτηρίων που προβλέπονται για διορισμό του προέδρου του ΑΣΚ και ειδικότερα η απαίτηση να έχει το εν λόγω πρόσωπο ιδιαίτερες επιδόσεις σε θέματα αναφορικά με τον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι ο υπό αναφορά διορισμός εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας και ότι δεν ενίστανται σε τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου με την απάλειψη από αυτήν του κριτηρίου για το οποίο η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις και προβληματισμό.

Οι εκπρόσωποι του ΑΣΚ επισήμαναν την ανάγκη για περαιτέρω τροποποίηση του κειμένου του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε, σε περίπτωση απουσίας του προέδρου του ΑΣΚ από συνεδρίαση του συμβουλίου, να μην προεδρεύει αυτής εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας, όπως προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, αλλά ο αντιπρόεδρος ή, στην απουσία αυτού, μέλος του συμβουλίου, το οποίο να επιλέγεται έπειτα από σχετική ψηφοφορία. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, μόνο εφόσον δεν εκπροσωπεί τον Υπουργό Υγείας άλλο πρόσωπο, όταν απουσιάζει ο πρόεδρος, προεδρεύει των συνεδριάσεων ο αντιπρόεδρος ή, στην απουσία αυτού, άλλο μέλος του συμβουλίου που εκλέγεται για το σκοπό αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την εισήγηση που υποβλήθηκε από το ΑΣΚ για τροποποίηση της σχετικής διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε σε περίπτωση απουσίας του προέδρου του ΑΣΚ από συνεδρίαση του συμβουλίου να προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή, στην απουσία αυτού, άλλο μέλος του συμβουλίου, το οποίο να επιλέγεται από τα μέλη για σκοπούς άσκησης καθηκόντων προέδρου.

Περαιτέρω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να τροποποιήσει την πρόνοια του υπό αναφορά νομοσχεδίου σχετικά με τα προσόντα για διορισμό προσώπου στη θέση του προέδρου του ΑΣΚ, ώστε το εν λόγω πρόσωπο να είναι εγνωσμένου ήθους και κύρους, χωρίς να είναι αναγκαίο να κατέχει οποιαδήποτε πείρα σε θέματα αναφορικά με τον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Με την πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας διαφώνησαν τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υποστηρίζοντας ότι το πρόσωπο που θα διοριστεί πρέπει να έχει, ανάμεσα σε άλλα, γνώση επί του αντικειμένου. Για το θέμα αυτό οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία θέσεις της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

21η Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων