Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 10 Μαρτίου 2009 μέχρι 18 Μαΐου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, της ΟΕΒ, των συνεργείων κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ), της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών και Οδηγών Αγροτικών Ταξί, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως, ομάδα λεωφορειούχων μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, μεμονωμένοι εισαγωγείς πινακίδων και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Εταιρεία Λεωφορείων Λευκωσίας, η Παγκύπρια Ένωση Αγροτικών Λεωφορείων, ο Σύνδεσμος Λεωφορειούχων Αγροτικών Περιοχών (ΣΛΑΠ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αγροτικών Λεωφορείων, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών και Επί Συμβάσει Λεωφορείων Λεμεσού (ΣΙΤΕΛ), τα Αστικά Λεωφορεία Πάφου (ΑΛΕΠΑ), οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΣΕΑ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ΑCΤΑ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της κατασκευής και εγκατάστασης των πινακίδων εγγραφής οχημάτων. Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπεται ότι τα παραχωρούμενα από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων διακριτικά σημεία της ταυτότητας των οχημάτων θα αναγράφονται σε πινακίδες:

1. οι οποίες θα εγκαθίστανται μόνο από συνεργεία δεόντως εξουσιοδοτημένα και εποπτευόμενα από τον έφορο,

2. των οποίων οι διαστάσεις, ο τρόπος τοποθέτησης των γραμμάτων, των αριθμών και των σημάτων σε αυτές, ο τρόπος εγκατάστασής τους σε κάθε όχημα, καθώς και οι προδιαγραφές κατασκευής και οι χρωματισμοί τους θα ρυθμίζονται στους κανονισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, κρίνεται αναγκαία η άμεση έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, για σκοπούς απάμβλυνσης των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η έλλειψη συγκεκριμένων προδιαγραφών για την κατασκευή και το περιεχόμενο των πινακίδων και γενικότερα για σκοπούς σωστής επιτήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ιδίους, το προτεινόμενο πλαίσιο θα επιφέρει ομοιομορφία στο θέμα των πινακίδων των οχημάτων και θα συμβάλει στην ανάπτυξη και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών υποστηρίζοντας ότι αυτοί θα συμβάλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, εισηγήθηκαν όπως γίνουν σχετικές τροποποιήσεις στις προτεινόμενες διατάξεις των κανονισμών που αφορούν την κατακράτηση των οχημάτων που δε φέρουν πινακίδες ή των οχημάτων που φέρουν πινακίδες οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους προτεινόμενους κανονισμούς και θεσμοθέτηση του μέτρου για τις διαδικασίες, τη μεταφορά και τη φύλαξη των οχημάτων αυτών. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν επιμέρους τροποποιήσεις, δευτερεύουσας σημασίας, για σαφέστερη ερμηνεία και καλύτερη εφαρμογή των υπό συζήτηση κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και της ΟΕΒ συμφώνησαν με τις διατάξεις των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΕΑ με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προτεινόμενη πρόνοια των κανονισμών αναφορικά με την αναγραφή στις πινακίδες των οχημάτων της ημερομηνίας κατασκευής ή της πρώτης εγγραφής του οχήματος, υποστηρίζοντας ότι η ηλικία του οχήματος είναι προσωπικό δεδομένο του ιδιοκτήτη και δεν είναι θέμα προς δημοσιοποίηση. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι με την πρόνοια αυτή κατηγοριοποιούνται οι καταναλωτές, πράγμα που και οι ίδιοι δε θα το επιθυμούσαν.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή χαιρέτισαν την πρόθεση του κράτους για βελτίωση και ρύθμιση του πλαισίου κατασκευής και εγκατάστασης των πινακίδων εγγραφής οχημάτων, υπογραμμίζοντας όμως τις διαφωνίες τους στα πιο κάτω σημεία:

1. Όσον αφορά την προτεινόμενη αναγραφή στις πινακίδες της ημερομηνίας κατασκευής ή πρώτης εγγραφής του οχήματος, θεωρούν ότι δεν εξυπηρετεί ούτε τον πελάτη ούτε τον ιδιοκτήτη, ενώ αντίθετα θα δημιουργεί προβλήματα στις εταιρείες λόγω της έμμεσης και ανταγωνιστικής απαίτησης από τους πελάτες για ενοικίαση νεότερου σε ηλικία οχήματος. Σύμφωνα με τους ιδίους, αυτό θα οδηγήσει τον κλάδο σε άσκοπες επενδύσεις και σε ενδεχόμενη κατάρρευση πολλών μικρών εταιρειών, οι οποίες δε θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες και εύρωστες εταιρείες.

2. Όσον αφορά την προτεινόμενη αναγραφή στις πινακίδες του γράμματος “Ζ”, εισηγούνται όπως τα οχήματα ενοικιάσεως φέρουν τις ίδιες πινακίδες με αυτές των άλλων οχημάτων και περαιτέρω, για σκοπούς ελέγχου και νομιμότητας, αντί της αναγραφής της ημερομηνίας κατασκευής του οχήματος να αναγράφεται ο αριθμός άδειας οδικής χρήσης που συνοδεύει το όχημα. Σύμφωνα με τους ιδίους, με αυτό τον τρόπο θα μηδενιστεί η ενοικίαση παράνομων οχημάτων, θα υπάρχει το διακριτικό σημείο αναγνώρισης για την αστυνομία και δε θα δημιουργείται καμιά εμφανής διάκριση από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ υιοθέτησαν τις θέσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως, ο οποίος είναι μέλος τους.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων χαιρέτισαν την πρόθεση του κράτους για ρύθμιση του πλαισίου της κατασκευής και εγκατάστασης πινακίδων στα μηχανοκίνητα οχήματα, αλλά διαφώνησαν με την προτεινόμενη διάταξη για αναγραφή στις πινακίδες της ημερομηνίας κατασκευής ή πρώτης εγγραφής, γιατί, όπως ισχυρίστηκαν, θα δημιουργήσει προβλήματα στην εργασία τους, αφού θα δώσει το δικαίωμα στους επιβάτες για επιλογή λεωφορείου. Διαφωνία με την πιο πάνω άποψη εξέφρασε ομάδα λεωφορειούχων οι οποίοι είναι μέλη του εν λόγω συνδέσμου και οι οποίοι με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή δήλωσαν ότι συμφωνούν απόλυτα με την προτεινόμενη στους κανονισμούς διάταξη για αναγραφή στις πινακίδες της ημερομηνίας κατασκευής ή πρώτης εγγραφής του οχήματος, γιατί θεωρούν ότι είναι δικαίωμα του καθενός που χρησιμοποιεί το λεωφορείο να γνωρίζει την πραγματική ηλικία αυτού. Επιπρόσθετα, δήλωσαν ότι είναι προς το συμφέρον του επαγγέλματός τους και για λόγους ασφάλειας των πελατών τους να προσφέρουν σ’ αυτούς λεωφορεία καινούρια, που να συνάδουν με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας.

Οι εκπρόσωποι των συνεργείων κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων χαιρέτισαν τους προτεινόμενους κανονισμούς, αλλά παράλληλα εισηγήθηκαν να μην αλλάξει η υφιστάμενη γραμματοσειρά στις πινακίδες και η προβλεπόμενη διαδικασία αντικατάστασης πινακίδας να μην ακολουθεί για οποιοδήποτε λόγο την προτεινόμενη χρονοβόρα διαδικασία της αρχικής τοποθέτησης της πινακίδας. Επιπρόσθετα, ανέφεραν στην επιτροπή ότι οι πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην τοποθέτηση πινακίδων σε εισαγόμενα από την Ιαπωνία οχήματα.

Μεμονωμένοι εισαγωγείς πινακίδων που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, χωρίς να διαφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς, εξέθεσαν το βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν στην τοποθέτηση πινακίδων σε αυτοκίνητα εισαγόμενα από την Ιαπωνία και ως εκ τούτου εισηγήθηκαν την προσθήκη πρόνοιας στους κανονισμούς για δεύτερη εναλλακτική γραμματοσειρά.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς, με την επιφύλαξη όμως, σε περίπτωση αντικατάστασης πινακίδας, να τοποθετείται προσωρινά άλλη πινακίδα, ώστε να μην καθηλώνεται το λεωφορείο μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στους κανονισμούς διαδικασία τοποθέτησης νέας πινακίδας.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΜΟ συμφώνησαν με τους κανονισμούς όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και δη με την πρόνοια για αναγραφή στις πινακίδες της ημερομηνίας κατασκευής ή πρώτης εγγραφής του οχήματος. Η άποψή τους αυτή επαναβεβαιώθηκε και γραπτώς, με επιστολή την οποία απέστειλαν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των κανονισμών από την επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών και Οδηγών Αγροτικών Ταξί διαφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς και εισηγήθηκαν όπως παραμείνει σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής δήλωσαν ότι δεν τους προβληματίζει το αν θα αλλάξει το καθεστώς για τις πινακίδες, γιατί εκείνο το οποίο θεωρούν σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι καταναλωτές τα στοιχεία του οχήματος. Παρ’ όλο που επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους στην επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο, δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των υπό συζήτηση κανονισμών από την επιτροπή τέθηκε ενώπιόν της γραπτό υπόμνημα από τον υπό σύσταση Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), στο οποίο αναφέρεται η διαφωνία του συνδέσμου με την προτεινόμενη από την επιτροπή τροποποίηση των κανονισμών για διατήρηση του κόκκινου χρώματος στις πινακίδες των οχημάτων ενοικιάσεως, καθώς και οι λόγοι της άποψης αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, προβληματίστηκε ιδιαίτερα και συζήτησε σε πολλές συνεδρίες της, ανάμεσα σ’ άλλα, και τα ακόλουθα θέματα, τα οποία προκύπτουν από τις διατάξεις των προτεινόμενων κανονισμών:

1. Το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με τα εισαγόμενα από την Ιαπωνία αυτοκίνητα λόγω των νέων διαστάσεων των πινακίδων.

2. Την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών και το φάσμα των οχημάτων (υφιστάμενων και νέων) που αυτοί θα δεσμεύουν.

3. Τα γράμματα του αλφαβήτου που προτείνεται να αναγράφονται στις πινακίδες.

4. Τις πινακίδες που θα χρησιμοποιούνται από τα οχήματα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προέδρου Βουλής, του Αρχιεπισκόπου και των μητροπολιτών.

5. Τη διαδικασία κατακράτησης από την αστυνομία οχημάτων που δε φέρουν πινακίδες εγγραφής ή των οποίων οι πινακίδες δε συνάδουν με τις απαιτήσεις των προτεινόμενων κανονισμών.

6. Την αναγραφή στις πινακίδες της ημερομηνίας κατασκευής ή της πρώτης εγγραφής του οχήματος.

7. Τις σφραγίδες που παραχωρεί ο έφορος σε κάθε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, με τις οποίες το συνεργείο θα σφραγίζει κάθε πινακίδα.

8. Τις πινακίδες των αυτοκινήτων ενοικιάσεως, ταξί και φορτηγών.

Εξ αφορμής των πιο πάνω προβληματισμών η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προβούν σε αναθεώρηση των διατάξεων των υπό συζήτηση κανονισμών, στη βάση συγκεκριμένων οδηγιών που δόθηκαν από αυτήν.

Το αρμόδιο υπουργείο, ακολουθώντας τις τελικές οδηγίες της επιτροπής και σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, στο οποίο ενσωματώθηκαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Διαγράφηκε η πρόνοια αναγραφής στις πινακίδες της ημερομηνίας κατασκευής ή πρώτης εγγραφής του οχήματος. Με την τροποποίηση αυτή διαφώνησε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

2. Περιορίστηκε ο αριθμός των γραμμάτων που θα περιέχονται στις πινακίδες εγγραφής από είκοσι τέσσερα σε δώδεκα τα οποία είναι κοινά στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο.

3. Καθορίστηκε μια μόνο οπίσθια πινακίδα για τα μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας L1e και L3e (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα).

4. Προστέθηκαν διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία κατακράτησης του οχήματος που δε φέρει πινακίδες ή του οποίου οι πινακίδες δε συνάδουν με τις απαιτήσεις των εν λόγω κανονισμών.

5. Τροποποιήθηκαν οι προτεινόμενες διατάξεις για τα οχήματα ενοικιάσεως, ώστε οι πινακίδες αυτών να είναι κόκκινου χρώματος χωρίς το διακριτικό γράμμα “Ζ” .

6. Καθορίστηκε να έχουν χρώμα κίτρινο οι πινακίδες των ταξί και των φορτηγών δημόσιας χρήσης.

7. Διαγράφηκε το γράμμα “Τ” από τις πινακίδες των ταξί.

8. Διαμορφώθηκαν οι προτεινόμενες διατάξεις για την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε τα υφιστάμενα οχήματα, με εξαίρεση τις μοτοσικλέτες, τα μοτοποδήλατα, τα ταξί και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, να μη δεσμεύονται από το νέο καθεστώς.

Επιπρόσθετα, έγιναν δευτερευούσης σημασίας τροποποιήσεις για την καλύτερη ερμηνεία και εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού μελέτησε το νέο αναθεωρημένο κείμενο σε πολλές συνεδρίες της, αποφάσισε, με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκρισή του όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των διατάξεων των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

25 Μαΐου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων