Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Γεώργιος Γεωργίου Κυριάκος Χατζηγιάννη
Σοφοκλής Φυττής Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για τις πιο πάνω προτάσεις νόμου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση με ημερομηνία 19 Μαΐου 2010. Όμως η συζήτηση των εν λόγω προτάσεων νόμου δεν έχει ακόμα αρχίσει και κατόπιν απόφασης της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2010, παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξέταση από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων επανεξέτασε τις εν λόγω προτάσεις νόμου σε έκτακτη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια της επανεξέτασης των προτάσεων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, συνοδευόμενοι από λειτουργούς των υπουργείων τους, και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη, την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η ανάλυση των στοιχείων που κατατέθηκαν στη Βουλή από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τον υπολογισμό του αριθμού των εκ μητρογονίας προσφύγων και το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός από την υιοθέτηση των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου.

Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε συναφώς στην επιτροπή τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που προκύπτουν από την απογραφή πληθυσμού του 1992, καθώς και τις εκτιμήσεις που έγιναν για το έτος 2008, οι οποίες βασίστηκαν στον αριθμό των γεννήσεων από το 1992 μέχρι το 2008, ο συνολικός αριθμός των εκ μητρογονίας προσφύγων ανέρχεται στις 72 000.

2. Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ο αριθμός των εκ μητρογονίας προσφύγων ανέρχεται στις 52 000. Όπως επεξήγησε ο ίδιος ο υπουργός, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των πιο πάνω εκτιμήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι ο αριθμός των παιδιών τρίτης γενιάς προσφύγων εκ μητρογονίας δε συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, γι’ αυτό και δεν υπολογίστηκε αρχικά. Επομένως, σύμφωνα με τον εν λόγω υπουργό, ο επίσημος αριθμός των εκ μητρογονίας προσφύγων ανέρχεται στις 72 000.

3. Με την πιο πάνω διαπίστωση συμφωνεί το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

4. Η ορθότητα του υπολογισμού των 15 000 και άνω δυνητικά δικαιούχων, που είναι τα άτομα ηλικίας είκοσι μέχρι τριάντα πέντε ετών, επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, σε σχετικό πίνακα που έχει υποβάλει το εν λόγω τμήμα, ο αριθμός των γεννήσεων των εκ μητρογονίας προσφύγων από το 1974 μέχρι το 1990, δηλαδή ατόμων ηλικίας είκοσι μέχρι τριάντα πέντε ετών, ανέρχεται στις 16 901. Με την αφαίρεση των προσφύγων που έχουν συνάψει γάμο με πρόσφυγα, οι οποίοι είναι ήδη δικαιούχοι, το υπόλοιπο ανέρχεται στις 15 041.

5. Οι 15 000 και άνω περίπου δυνητικά δικαιούχοι, σε περίπτωση εφαρμογής των προτεινόμενων νόμων, θα δικαιούνται €40.000 κατά μέσο όρο ως χορηγία για αγορά διαμερίσματος, €40.000 για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο, €80.000 για στέγαση σε κυβερνητικό οικισμό και €37.000 για αυτοστέγαση σε κυβερνητικό οικόπεδο. Από το σύνολο των δυνητικά δικαιούχων, με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς, τουλάχιστον οι μισοί θα υποβάλουν αίτηση για παραχώρηση των πιο πάνω ωφελημάτων, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργού Οικονομικών, τους επόμενους τρεις με έξι μήνες το άμεσο κόστος από την υιοθέτηση του όλου μέτρου να ανέρχεται στα €300 εκατομ. περίπου. Επιπλέον, κάθε χρόνο θα προστίθενται και νέοι δικαιούχοι, με αποτέλεσμα σε είκοσι χρόνια το κόστος να ανέλθει στα €1,8 δις περίπου.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ξεκάθαρα ότι το δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από την εφαρμογή των εν λόγω προτάσεων νόμου θα είναι τεράστιο και δυσβάστακτο για την οικονομία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι με την υιοθέτηση των προτάσεων νόμου κάθε χρόνο θα καταβάλλονται για τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες επιπρόσθετα περίπου €65 έως €70 εκατομ., πέρα από τα €130 εκατομ. περίπου που δαπανώνται για τους πρόσφυγες σήμερα. Όπως δήλωσε περαιτέρω ο ίδιος, κάτι τέτοιο ανατρέπει τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης και κατέληξε τονίζοντας ότι τα θέματα στεγαστικής πολιτικής πρέπει να εξεταστούν σφαιρικά και όχι αποσπασματικά και πως τυχόν επανασχεδιασμός της στεγαστικής πολιτικής πρέπει να γίνει συλλογικά και από κοινού από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφερόμενη στις νομοθετικές πρόνοιες του όλου θέματος, εξέφρασε τη διαφωνία της όσον αφορά τη σχετική πρόνοια στον προτεινόμενο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, σύμφωνα με την οποία η εγγραφή των παιδιών των εκτοπισθέντων στους εκλογικούς καταλόγους θα γίνεται με βάση την εκλογική περιφέρεια της καταγωγής του πατέρα τους, επισημαίνοντας ότι τέτοια ρύθμιση δημιουργεί ανισότητα.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Το όλο ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικονομικό, αλλά πρέπει να απαλειφθεί η διαχρονική αδικία που υφίστανται οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες. Οι ίδιοι εξέφρασαν ως θέση αρχής την ανάγκη άρσης της αδικίας και, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες του κράτους, αποφάσισαν όπως οι προτεινόμενοι νόμοι τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να προβεί στους απαραίτητους σχεδιασμούς για αντιμετώπιση της νέας κατάστασης πραγμάτων.

2. Η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει τα κείμενα των προτεινόμενων νόμων ως ακολούθως:

α. Στον πρώτο προτεινόμενο νόμο προβλέπεται ότι τα τέκνα εκτοπισθείσας μητέρας θα περιλαμβάνονται στους δικαιούχους στεγαστικής βοήθειας με βάση τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

β. Στο δεύτερο προτεινόμενο νόμο γίνεται πρόβλεψη για τα ακόλουθα:

i. “Εκτοπισθείς” σημαίνει:

· κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει έγκυρη προσφυγική ταυτότητα και περιλαμβάνει τα τέκνα εκτοπισθείσας μητέρας,

· κάθε πρόσωπο, έγγαμο ή μη, που πριν από την τουρκική εισβολή:

- διέμενε μόνιμα σε κατοικία που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία έκτοτε κατέστη απροσπέλαστη,

- διέμενε μόνιμα σε κατοικία που βρίσκεται στη Νεκρή Ζώνη, η οποία ελέγχεται από την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, ή σε κατοικία που εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς,

- είχε τη συνήθη διαμονή του στις ελεύθερες περιοχές, λόγω του επαγγέλματός του, αλλά η κατοικία ή/και η ακίνητη ιδιοκτησία του βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές,

- είχε την προσωρινή διαμονή του στο εξωτερικό, αλλά δεν ήταν μετανάστης και η κατοικία του ή/και η ακίνητη ιδιοκτησία του βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

ii. Τα παιδιά εκτοπισθέντος θεωρούνται εκτοπισθέντες και η εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους θα γίνεται με βάση την εκλογική περιφέρεια της καταγωγής του πατέρα τους.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν στην επιτροπή τα ακόλουθα:

1. Η ανισότητα που υπάρχει πρέπει να εξαλειφθεί, όμως όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους του θέματος, το οποίο πρέπει να εξεταστεί σφαιρικά.

2. Όποιοι και αν είναι τελικά οι πραγματικοί αριθμοί σε σχέση με τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες και το συνεπαγόμενο κόστος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δεν παύει να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη σημερινή δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία, παράγοντας ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη.

3. Θεωρούν εσφαλμένο να γίνεται αποσπασματική αντιμετώπιση των θεμάτων και υποστηρίζουν ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, δίνοντας λύσεις σε όλες τις παραμέτρους του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής τα ακόλουθα:

1. Έγκριση της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2012, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίσει προγενέστερη ημερομηνία.

2. Ενοποίηση της δεύτερης και τρίτης πρότασης νόμου σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2012, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίσει προγενέστερη ημερομηνία.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του όλου θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2 Ιουνίου 2010

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

(Πρόταση νόμου του κ. Λευτέρη Χριστοφόρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου).

2. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006.

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).

3. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

(Πρόταση νόμου του κ. Λευτέρη Χριστοφόρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου).

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων