Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης - Θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Απριλίου και 13 Μαΐου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης με νέο σχέδιο υπηρεσίας, ώστε η θέση αυτή να μετατραπεί από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους προτεινόμενους κανονισμούς, η αντικατάσταση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας κρίνεται αναγκαία με βάση τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική, η οποία καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, σε σχέση με τις θέσεις κλίμακας Α14. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη πολιτική, όταν θέση Α14 δημιουργείται για πρώτη φορά, καθορίζεται ως θέση προαγωγής και πληρώνεται ως τέτοια μόνο μια φορά, ενώ στη συνέχεια μετατρέπεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

18 Μαΐου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων