Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Αντώνης Αντωνίου
Γιαννάκης Γαβριήλ Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

                

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Απριλίου 2010.  Στο στάδιο της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.

          Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται σε πρόσωπο το άναμμα φωτιάς, με σκοπό την καύση αποκλαδιών αμπελιών και οπωροφόρων δέντρων, από τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους, όπως ισχύει σήμερα, και στους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.  Περαιτέρω, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνεται η προσθήκη πρόνοιας στη βασική νομοθεσία για δυνατότητα καύσης και των αποκλαδιών ελαιόδεντρων.

          Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία, επειδή οι κλαδευτικές υποχρεώσεις των γεωργών, ιδιαίτερα όσων καλλιεργούν σε ορεινές περιοχές, συχνά δε γίνεται εφικτό να ολοκληρωθούν εντός της χρονικής περιόδου που παρέχεται σήμερα για την καύση των αποκλαδιών των αμπελιών, των ελιών και των οπωροφόρων δέντρων τους.  Ως αποτέλεσμα, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού της παραγωγής τους και παράλληλα με τη μη καύση των εν λόγω αποκλαδιών αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών από μικρόβια.  Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο εισηγητή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αποσκοπούν στην πρόκληση οποιωνδήποτε καταστάσεων που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του τόπου, όπως είναι η πρόκληση πυρκαγιών.   

          Στα πλαίσια της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συμφώνησε με την προαναφερόμενη διαπίστωση αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση του κλαδέματος από τους αγρότες μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.  Συνακόλουθα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι το τμήμα του συμφωνεί με τη γενικότερη φιλοσοφία των προτεινόμενων τροποποιήσεων, επισημαίνοντας παράλληλα τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκληθούν σε περίπτωση επέκτασης της εν λόγω χρονικής περιόδου κατά τους ανοιξιάτικους μήνες.

          Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με την προτεινόμενη επέκταση του χρονικού διαστήματος, αφού, όπως ανέφερε, λόγω των συχνών περιόδων ξηρασίας που παρατηρούνται στην Κύπρο, η υπηρεσία του δέχεται πληθώρα κλήσεων σε σχέση με τέτοιες απροφύλακτες φωτιές, ακόμα και κατά τους μήνες που παραδοσιακά δεν περιλαμβάνονται στους μήνες υψηλού κινδύνου.  Ωστόσο, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η υπηρεσία του συναινεί στην επέκταση της πιο πάνω χρονικής περιόδου το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

          Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου εξέφρασε τη σύμφωνη άποψή του σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  Ο ίδιος εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την εισήγηση που έγινε από βουλευτή μη μέλος της επιτροπής για κομποστοποίηση των αποκλαδιών ή και χρησιμοποίησή τους για σκοπούς παραγωγής βιομάζας αντί καύσης τους, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο κάτι τέτοιο δεν αποτελεί εφικτή επιλογή, καθώς για το σκοπό αυτό απαιτούνται προγραμματισμός και κόστος.

          Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου επισήμανε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που προκύπτει σε σχέση με την υπό τροποποίηση νομοθεσία είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι συχνά δεν εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αφού παραβλέπουν να εξασφαλίσουν από τις αρμόδιες τοπικές αρχές την απαιτούμενη άδεια, με αποτέλεσμα συχνά να προκαλούνται ανεπιθύμητες και επικίνδυνες καταστάσεις.

          Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, υπερθεματίζοντας την ανάγκη επέκτασης της υπό αναφορά χρονικής περιόδου και κατά το μήνα Μάρτιο, αφού οι αγρότες συχνά αναγκάζονται να προβαίνουν σε κλαδέματα και κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.  

          Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν στο στάδιο της συζήτησης της εν λόγω  πρότασης νόμου και ειδικότερα τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους αρμοδίους, αποφάσισε να διαμορφώσει τις πρόνοιές της με τέτοιο τρόπο, ώστε η υπό αναφορά χρονική περίοδος να επεκταθεί μέχρι τη 15η Μαρτίου κάθε έτους αντί μέχρι την 31η Μαρτίου, όπως ήταν η αρχική εισήγηση.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

 

 

11 Μαΐου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων