Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και 4 Μαΐου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις της με επιστολή, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2010, στην οποία αναφέρεται ότι δε φέρει ένσταση στην προτεινόμενη τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών.

Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης των βασικών κανονισμών για τη μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας μέσα σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές είναι η εξαίρεση του εκπροσώπου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Περιοχών, όπου συμμετέχει ως μέλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται η αλλαγή της σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Περιοχών με τον αποκλεισμό από αυτήν του εκπροσώπου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως, ανάγκη η οποία προέκυψε λόγω της ιδιωτικοποίησης της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

4 Μαΐου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων