Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και στις 3 Μαΐου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου, σκοπείται η αντικατάσταση του όρου «Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων» του Τμήματος Εργασίας, οπουδήποτε αυτός απαντά στους βασικούς κανονισμούς, με τον όρο «Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω της δημιουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο ανέλαβε τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων και του οποίου βασική αποστολή είναι να αναλάβει ως κεντρικός φορέας τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή επισήμανε στους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας ότι η προτεινόμενη μετατροπή του ποσού που προβλέπεται στους βασικούς κανονισμούς από κυπριακές λίρες σε ευρώ δεν είναι ορθή. Η επισήμανση από την επιτροπή αφορά ειδικότερα την πρόβλεψη αναφορικά με το ύψος της χρηματικής βοήθειας που παραχωρείται σε άτομα με αναπηρίες, η οποία με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται να γίνει από £5.000 σε €8.500 αντί του ορθού ποσού που είναι €8.543,01. Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησαν με την ανάγκη το ποσό των £5.000 να μετατραπεί σε €8.543,01, εισήγηση η οποία και ενσωματώθηκε στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Μαΐου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων