Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέσεις Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2010.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών [Κλ. Α14(ii)] και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή [Κλ. Α11(ii)] στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής και δημιουργήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν.53(ΙΙ)/2009].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η νέα θέση Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας καθορίζεται για σκοπούς πρώτης πλήρωσής της ως θέση προαγωγής, σύμφωνα με τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία για θέσεις του ίδιου επιπέδου. Μετά την πρώτη πλήρωση της εν λόγω θέσης, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, θα προωθηθεί νέο σχέδιο υπηρεσίας, ώστε η εν λόγω θέση να καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Απριλίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων