Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σταύρος Ευαγόρου

Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας

Γιάννος Λαμάρης

τον κ. Νίκο Κουτσού

Μαρία Κυριακού

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η δημιουργία νέου άρθρου στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 με τον τίτλο “Άλλα Δάνεια” και η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €60.600.000 για σκοπούς χορήγησης διμερούς δανείου προς την Ελληνική Δημοκρατία μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης των μελών της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι αρχηγοί των χωρών μελών της Ευρωζώνης αποφάσισαν στις 25 Μαρτίου 2010 να λάβουν αποτελεσματικά και συντονισμένα μέτρα, για να προστατεύσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.

Υπό το φως της πιο πάνω απόφασης, συμφώνησαν ότι, σε περίπτωση που η χρηματοδότηση μέσω των αγορών είναι ανεπαρκής, πρέπει να προσφερθεί προς την Ελληνική Δημοκρατία κατ’ αναλογία συντονισμένη στήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η στήριξη αυτή θα πάρει τη μορφή συντονισμένων διμερών δανείων, τα οποία θα συγκεντρωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μετατραπούν σε ενιαίο δάνειο που θα παραχωρηθεί προς την Ελλάδα υπό αυστηρούς όρους, χωρίς η τιμολόγησή του να περιέχει οποιαδήποτε στοιχεία επιδότησης.

Σύμφωνα με τα ίδια γραπτά στοιχεία, με βάση τη σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, η οποία λήφθηκε τελικά στις 11 Απριλίου 2010, το πρόγραμμα στήριξης προς την Ελλάδα θα είναι τριετές και το ύψος της συνολικής συνεισφοράς από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης δε θα υπερβεί τα €30 δις για τον πρώτο χρόνο. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνεται με ανάλογο πρόγραμμα στήριξης από το ΔΝΤ και η στήριξη για τα επόμενα χρόνια θα αποφασιστεί με τη συμφωνία του κοινού προγράμματος.

Στη βάση των πιο πάνω, το ποσό που αναλογεί στην κάθε χώρα μέλος της Ευρωζώνης υπολογίστηκε με βάση τη συνεισφορά εκάστης στο καταβληθέν κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας υπολογίζεται στα €60,6 εκατομ., στη βάση της παραδοχής ότι η συνολική στήριξη από πλευράς της Ευρωζώνης θα είναι της τάξης των €30 δις, όπως ήδη έχει αναφερθεί.

Η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης προβλέπει επίσης ότι τα δάνεια από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης θα χορηγηθούν προς την Ελλάδα με ύψος επιτοκίου που δε θα περιέχει οποιαδήποτε στοιχεία επιδότησης, έτσι που να ενθαρρυνθεί η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές για κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνεπώς, με βάση τα σημερινά δεδομένα, σε ένα τριετές δάνειο με σταθερό επιτόκιο, το σχετικό επιτόκιο κρίνεται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 5%.

Ενημερώνοντας σχετικά την επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι στο παρόν στάδιο κρίθηκε σκόπιμο η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάθεση στη Βουλή σχετικού νομοσχεδίου, οι λεπτομέρειες του τελικού σχεδίου οικονομικής στήριξης της Ελλάδας από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Παρά ταύτα, έχει αναληφθεί υποχρέωση από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης να προχωρήσουν στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι που οι απαιτούμενες διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα και να μην παρακωλυθεί η ταχεία διοχέτευση της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, ευθύς ως ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από τους κοινοτικούς αρμοδίους. Συναφώς, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι ενδέχεται η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας να αυξηθεί, εάν τελικά το συνολικό ποσό οικονομικής στήριξης από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα διαφοροποιηθεί.

Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε επίσης ενώπιον της επιτροπής ότι η Eurostat αναμένεται ότι δε θα συνυπολογίσει την πιο πάνω δαπάνη στο δημοσιονομικό έλλειμμα του κάθε κράτους μέλους της Ευρωζώνης, ενώ το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται να επηρεαστεί κατά μία μονάδα σε διάστημα τριών ετών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων και κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του κ. Δημήτρη Συλλούρη εκπροσωπούντος τον κ. Νίκο Κουτσού εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση της διενέργειας των σχετικών δαπανών όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Η επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, σε περίπτωση που το ύψος του τελικού ποσού που θα αποτελέσει την οικονομική στήριξη των χωρών μελών της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα αυξηθεί στα €100 δις, όπως έχει κατατεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ενώπιον της επιτροπής, οπότε και το ύψος της συνολικής συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ελλάδα πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα, η κυβέρνηση πρέπει να επανέλθει στη Βουλή με την κατάθεση του αναγκαίου νομοσχεδίου για έγκριση των αντίστοιχων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

29 Απριλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων