Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων (Κυρωτικός)

Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Χρήστος Στυλιανίδης Κλαύδιος Μαυροχάννας
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 11ης Νοεμβρίου 2009 και 14ης Απριλίου 2010. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Τελωνείων και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, η οποία υπογράφηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2009, για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών και των πρόδρομών τους, της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και άλλων ποινικών αδικημάτων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 29 Ιανουαρίου 2009, με την απόφασή του με αρ. 68.308 έχει εγκρίνει την εν λόγω συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε τη συμφωνία αυτή με το Σέρβο Υπουργό Εσωτερικών, στις 23 Φεβρουαρίου 2009, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σερβία, τον οποίο συνόδευε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της εμπορίας προσώπων, της παράνομης μετανάστευσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Σύμφωνα με το κείμενο της εν λόγω συμφωνίας, τα μέρη θα συνεργάζονται μέσω των αρμόδιων αρχών τους σεβόμενα τους νόμους και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών τους. Αρμόδιες αρχές θα είναι για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτόν και για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας ο Υπουργός Εσωτερικών και πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτόν.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως απέστειλε επιστολή, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009, στην οποία περιλαμβάνονται κατάλογος με τις χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει υπογράψει συμφωνίες σε θέματα ασφάλειας από το 1989 μέχρι σήμερα, καθώς και κατάλογος συμφωνιών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

20 Απριλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων